Energiselskaber

Ny undersøgelse af prisen på varmen fra barmarksværker

KØBENHAVN:Alle landets decentrale naturgasfyrede kraftvarmeværker - også kaldet barmarksværkerne - får efter påske et spørgeskema, hvor de skal svare på, om deres varmepris kan konkurrere med prisen på varme fra et individuelt oliefyr. Det er Aktionsudvalget for Barmarksværkerne, der vil se, om pengene fra den redningspakke på 81,8 millioner kroner, som økonomi- og erhvervsminister Bendt Bendtsen (K) netop har udbetalt, har løst værkernes økonomiske problemer, eller om nogle værker fortsat er i en vanskelig situation. - Det vigtigste var, at de 81,8 millioner kroner blev udbetalt så hurtigt som muligt, så måtte vi bagefter finde ud af, om de ville slå til, og det er det, vi er ved at gøre nu, siger formanden for Aktionsudvalget for Barmarksværkerne, Carl Jørgen Nielsen, Haslev. Alle 82 værker vil blive bedt om at svare på, hvor meget de fik udbetalt fra hjælpepakken, og hvad forbrugerne aktuelt betaler for varmen. Desuden bliver de bedt om at fortælle, hvordan de vurderer deres situation. - Hvis alle siger, at det hele er helt fint, så er vi kun glade, men hvis der viser sig problemer, har vi lovet politikerne at vende tilbage, siger Carl Jørgen Nielsen. Han peger blandt andet på, at der har været stærk blæst om Energistyrelsens måde at beregne prisen på varmen fra barmarksværkerne, og at det måske vil føre til et ønske om at få en uvildig beregning af om tallene er korrekte. - Men nu venter vi og ser, hvad værkerne melder ind, siger Carl Jørgen Nielsen. Resultatet af spørgeskemaundersøgelsen vil blive drøftet på et møde i begyndelsen af maj mellem Kommunernes Landsforening, Danske Fjernvarmeværkers Forening og Forening af Danske Kraftvarmeværker, Det Skæve Danmark og Aktionsudvalget for Barmarksværkerne. Her vil der blive taget stilling til, om der er behov for at bede Folketingets energiudvalg om endnu en hjælpepakke. 74 barmarksværker havde ansøgt om hjælp fra den seneste hjælpepakke, men kun 29 fik udbetalt støttebeløb spændende fa 85.000 kroner til næsten 15 millioner kroner. Støtten var øremærket til værker med højere varmepriser end prisen på varme fra et individuelt oliefyr. 20 værker har haft behov for støtte på over en million kroner. I Hvidebæk og Hashøj har værkerne haft behov for tocifrede millionbeløb. De kriseramte værker er de små decentrale kraftvarmeværker, der blev bygget fra slutningen af 1980'erne med løfter til kunderne om, at det både miljømæssigt og økonomisk var en god idé. Værkerne har imidlertid vist sig at være et dyrt bekendtskab for kunderne, fordi varmen på grund af dyr naturgas har været dyrere end varme fra et privat oliefyr. Allerede i 2000 måtte staten træde til med en hjælpepakke på 250 millioner kroner til de nødlidende værker. Sammen med den nye pakke og to tidligere hjælpepakker er der i alt giver 449,5 millioner kroner i ekstra hjælp. Rigsrevisionen har kritiseret skiftende energiministres håndtering af sagerne, da de 82 værker blev bygget. /ritzau/