EMNER

Ny uro om jordtransporter

Bioteknisk Jordrens har angiveligt regnet 40.000 tons forkert

V. HASSING: Der er opstået ny uro om de engang så udskældte jordtransporter til det såkaldte spulefelt syd for V. Hassing. Det er sket, efter at firmaet Bioteknisk Jordrens over for Hals Kommune har meddelt, at der i fjor var tale om en regnefejl, da det med kommunen blev aftalt, at der "kun" manglede at blive kørt 60.000 tons renset jord til spulefeltet. Denne regnefejl er ifølge formanden for teknisk udvalg, Johannes Elsnab (V), på ikke mindre end 40.000 tons, så der samlet set bliver tale om en jordtransport på 100.000 tons. - Vi er meget utilfredse med det her, for efter at have vist dem velvilje i fjor, er det bestemt ikke, hvad vi havde forventet, siger Johannes Elsnab, der tvivler på, at man i et firma som Bioteknisk Jordrens kan regne så meget forkert, som det angiveligt er tilfældet. - Det kan simpelthen ikke passe, og jeg er bange for, at der ligger økonomiske motiver til grund for det her, siger han - og fortsætter: - Derfor vil vi også forsøge at modsætte os det her, hvis vi kan, og det første skridt på vejen bliver et møde om sagen. Dette møde holdes 23. april på rådhuset i Gandrup, og ud over de kommunale og Bioteknisk Jordrens' repræsentanter vil også Aalborg Havn og Nordjyllands Amt have repræsentanter med på mødet. Kritik gav pote Sagen om jordtransporterne til spulefeltet blussede for alvor op i slutningen af 2001, hvor der fra beboere i V. Hassing blev udsendt et nødråb om, at de tunge, daglige lastbiltransporter ikke var til at leve med. De mange lastbiltransporter var endvidere med til at ødelægge de kommunale veje i området, og det lykkedes i løbet af foråret 2002 at finde en løsning, hvor det via input fra lokale beboere på et borgermøde blev aftalt, at de oven for nævnte - og på daværende tidspunkt resterende - 60.000 tons jord skulle transporteres til spulefeltet under langt mere kontrollerede former end tidligere. Det betød således, at transporterne kun måtte finde sted i juni, juli og august - af hensyn til vejene - og at der kun måtte transporteres 1000 tons pr. dag. Det var en halvering af de daglige transporter i forhold til efteråret 2001, og med kompromisløsningen lå det samtidig også fast, at kun 30 lastbiler ville køre frem og tilbage på de nævnte sommerdage. Med i sidste års kompromisløsning indgik også en beslutning om, at de 60.000 tons resterende jord skulle køres til spulefeltet i en periode på to år - fordelt med de tre nævnte sommermåneder i 2002 og de tilsvarende sommermåneder i 2003. Dyrt for kommunen Var der derfor udsigt til, at de forestående sommermåneder skulle være de uigenkaldeligt sidste med jordtransporter til spulefeltet, så har den seneste melding fra Bioteknisk Jordrens nu skabt ny tvivl om denne kendsgerning, og mens Johannes Elsnab håber, at der på mødet om 14 dage kan findes en acceptabel løsning, så er det også en kendsgerning, at nye jordtransporter vil være med til på ny at belaste det hårdt prøvede vejnet ved V. Hassing og sydover. Her måtte Hals Kommune således i forsommeren 2002 konstatere, at omkring halvdelen af kommunens asfaltbudget på 2,4 mio. kr. var blevet brugt til at rette op på de vejskader, som de hyppige jordtransporter til spulefeltet havde medført. Hals Kommune havde dengang ingen mulighed for at kræve disse udbedringsskader betalt af dem, der havde ødelagt vejene - fordi der var tale om offentlige veje - og et senere udbetalt støttebeløb på 150.000 kr. fra Bioteknisk Jordrens kunne heller ikke for alvor redde det kommunale asfaltbudget.