Ny værftshal i Strandby er stillet i bero

Naturklagenævnet har afvist naboklage men nu tøver værftet alligevel med byggeriet

STRANDBY:Efter at Naturklagenævnet har afgjort, at Frederikshavn Kommune havde hjemmel til at give Strandby Værft & Bedding dispensation til en udvidelse med en 12 meter høj og 1400 kvm. stor bådehal, er vejen definitivt banet for byggeriet. Men nu tøver værftet med at sætte byggeriet i gang. - Jeg bygger ikke, som det ser ud lige nu, siger værftets ejer, Poul Erik Nielsen. Han begrunder sin tøven med uvisheden om, hvorvidt Strandby Havn vil udvide lystbådebassinet, så der kommer flere lystsejlere til Strandby.. - Vi skal bruge hallen til det arbejde, vi i øvrigt laver og til, hvis der kommer flere lystbåde, men havnen er ikke færdig med sine overvejelser endnu. Den slags tager tid, siger Poul Erik Nielsen. Det var ellers værftsejerens plan at sætte halbyggeriet i gang i det kommende forår. Lige nu er der sæsonbestemt arbejdsmangel på værftet, der i forvejen råder over en bådehal. Det har ikke været muligt at få en kommentar fra havnens formand, Svend Erik Andersen, omkring de fremtidige forhold for gæstesejlerne i en havn, der primært skal fungere som fiskerihavn, men også har flere virksomheder, der servicerer eller ser muligheder i at servicere de stadig flere lystsejlere, og derfor gerne ser forholdene for fritidssejlerne i havnen forbedret. Det var en nabo til værftet, der via sin advokat havde indbragt kommunens dispensation fra lokalplanen til værftet for Naturklagenævnet. Advokatfirmaet anførte, at kommunen ikke har overholdt sin pligt til at orientere naboer, brugere af området og andre interesserede om ansøgningen om dispensation, og at hans klient ville blive påført et stort værditab på sit hus.. Værftshallen vil nemlig tage udsigten mod Hirsholmene fra naboens strandvilla samtidig med, at der fra en glassvalegang på værftshallen vil blive indkiksmulighed i den private bolig.