Ny vandprøve skal afgøre gammel strid

Privat brøndejer står overfor kæmpebøde, hvis ikke kommunen godkender en ny prøve

Forurening 18. september 2002 08:00

KIRKEDAL: Fjerritslev Kommunes miljøtekniker Peter Laursen venter på resultatet af en vandprøve, som den private brøndejer Michael Simonsen har fået foretaget i sin brønd, og som ifølge brøndejeren beviser, at vandet er i orden. I 1999 konstaterede kommunen colibakterier i brønden, og ved en nylig landsretsdom blev ejeren pålagt en bøde på 3000 kroner plus ugentlige tvangsbøder på 1000 kroner, hvis han ikke følger kommunens påbud om at slutte sig til den offentlige vandforsyning. - Hvis vi ikke ser noget inden udgangen af ugen, beder vi politiet om at inddrive tvangsbøderne, siger Peter Laursen. Hvis kommunen inden modtager resultatet af en ny prøve, som viser, at vandet er rent, og prøven ellers er udtaget på betryggende vis, vil miljøteknikeren ikke gøre mere ved sagen og lade Michael Simonsen bruge sin brønd. Dermed slipper brøndejeren for at betale tvangsbøder med tilbagevirkende kraft fra første maj 2001 - et samlet beløb på over 70.000 kroner. Brøndejer Michael Simonsen har ved en tidligere lejlighed desinficeret sin brønd, inden der blev udtaget en vandprøve, siger miljøteknikeren, som er kommunens repræsentant i en årelang strid med den private brøndejer. Vandet i prøven var helt fri for bakterier, hvilket tyder på, at det er blevet desinficeret inden prøven. Ellers er der altid en mængde naturlige bakterier i vandet, forklarer Peter Laursen. Ved senere prøver, så sent om i august 2001, fandt kommunen igen coli-bakterier i brønden. Michael Simonsen bekræfter, at han for to år siden på kommunens opfordring rensede en del af brønden med et desinficerende middel. Han erkender, at prøven kan være blevet udtaget for hurtigt derefter, men han afviser blankt, at det var tilsigtet. Han har kritiseret kommunen for ikke at stille hjælp til rådighed, da brønden viste sig at være forurenet. En kritik som Peter Laursen ikke genkender. - Vi har gjort alt for at vejlede ham både inden, under og efter forureningen og gjort meget ud at fortælle ham, at forureningen sandsynligvis stammer fra overfladevand og kloakvand. Men han er meget svær at få fat på og reagerer ikke på vores henvendelser, siger Peter Laursen.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...