Lokalpolitik

Ny vej blev et tilløbsstykke

Nu er det slut med at bruge bommene som undskyldning, sagde borgmester Maarup

HOBRO:Det blev et stort tilløbsstykke, da Arden By i går festligholdt, at man nu for første gang i byens historie kan køre og gå under jernbanen. Hundredevis af Ardenborgere flokkedes ved den vestligste af de to rundkørsler for at opleve det historiske øjeblik, når byen fik sin nye vej. En vej, der forbinder den vestlige og østlige del af stationsbyen, der altid har været skåret over af jernbanen. Borgmester H. C. Maarup var mand for at klippe den røde snor over og var blandt de første, der kørte ad vejen - han blev transporteret i adstadigt tempo i hestevogn. Borgmesteren kaldte dagen for epokegørende. Nu behøver man ikke længere stå og vente ved bommene på Vestergade. - Nu har jeg i 22 år brugt den undskyldning, at bommene var nede, når jeg kom for sent til et møde. Den undskylding du’r ikke mere! Vi må have stillet på urene, sagde borgmesteren, og at dømme efter latterudbruddene var den en sitution, som flere Ardenborgere kunne genkende. Ønsket om at få en tunnel under banen i Arden er bestemt ikke nyt. Helt tilbage i 1918 gjorde en vis Møllebygger Sørensen sig til talsmand for en vejunderføring, fortalte H. C. Maarup. For at mindes den fremsynede mand har vejen fået navnet Møllebygger Sørensens Vej. Det blev afsløret, da teknisk chef Jens Dalgaard kravlede op og fjernede den sorte plastic fra skiltet. - Min forgænger Arne Toft tog kontakt til Banestyrelsen i 1990. Men ting tager tid. Først i 1997 kom der hul på bylden, og Banestyrelsen sagde ja til en bevilling. Nogle har måttet forlade deres huse på grund af projektet, og mange har haft søvnløse nætter i sommer, da alt rystede og larmede. Men nu er vejen færdig, sagde borgmesteren. Projektet løber op i ikke færre end 40 millioner kroner, og Banestyrelsen har betalt broderparten. Amtet har også givet en del, mens Arden Kommune er sluppet billigst. H. C. Maarup takkede de gavmilde ”sponsorer”. Niels Kr. Kirketerp, formand for amtets udvalg for teknik og miljø, mindede om, at det var første søndag i advent. Den nye vej er en julegave, som Arden har ønsket sig i 85 år. Kirketerp ønskede på gensyn i Skørping om ganske få år, når denne stationsby kan indvie sin tunnel. Tanken bag vejunderføringen er at skabe større sikkerhed og give mulighed for, at togene kan køre hurtigere, fortalte Knud Christensen fra Banestyrelsen. Under de nuværende forhold må togene højst køre 140 km/t, men om et år vil togene komme op på en hastighed af 180 km/t. - I kan så glæde jer over, at I ikke skal høre på støjen fra togene så længe, som I gør nu, lød det fra Knud Christensen. Der mangler stadig en del, før baneprojektet i Arden er færdigt. Til februar begynder anlægsarbejderne omkring stationen, og til den tid vil det være slut med, at man kan krydse banen ved den gamle overkørsel. Der skal bl. a. bygges to nye perroner og en tunnel ved Vildrosen. Efter den officielle indvielse af vejen, som Siegfreds Fodvarmere gav musikalsk ledsagelse, var det tid til endnu en indvielse, nemlig af Kulturhusets gårdhave. Bagefter var der bl. a. koncert med ”Al Dente”.