Ny velfærdsbygning på Brønderslev Centralrensningsanlæg

BRØNDERSLEV:Brønderslev Kommunes centralrenseanlæg på Enggårdsvej i Brønderslev lever ikke op til tidens krav. Men det kommer det til. Den nuværende velfærdsbygning skal jævnes med jorden, og der skal opføres en ny bygning i to etager. Det bliver MT Højgaard i Aalborg, der skal udføre projektet. Firmaet har givet det laveste bud på den indbudte licitation. - Der stilles krav om, at der skal være en såkaldt ren og en beskidt zone, fortæller driftsleder Ole Ritter fra Brønderslev Renseanlæg. Medarbejderne skal skifte tøj og gå i bad, når de færdes fra den ene zone til den anden. Det sker, for at forhindre, at de medtager bakterier. I dag er det ikke muligt at overholde disse krav i bygningen. - Den ny kloakbekendtgørelse stiller disse krav, fortæller Ole Ritter. Forsyningsudvalgsformand Ole Lysgaard Jensen: -Vi har selvfølgelig valgt at opfylde disse krav. Ole Ritter fortæller, at der er lavet et overslag på otte mio. kr. Ole Lysgaard Jensen: - En kommende licitation vil vise, om der er mulighed for, at projektet bliver billigere. Brønderslev Byråd skal 19. januar endeligt godkende projektet, som forsyningsudvalget nu har sagt god for. Det er planen, at byggeriet skal i gang til foråret, og den ny velfærdsbygning skal stå klar i efteråret 2005. Der er tale om en bygning på 400 kvadratmeter i to etager. Ole Lysgaard Jensen siger, at der bliver tale om et flot, gedigent byggeri. På Brønderslev centralrensningsanlæg samles i dag al spildevandet fra kommunen. Rensningsanlægget i Jerslev er nedlagt, og spildevandet herfra ledes nu også til Brønderslev.