Lokalpolitik

Ny Venstre-formand valgt

HJØRRING:Hjørring Venstre holdt forleden en velbesøgt generalforsamling på Vendelbohus. I sin beretning udtrykte formanden glæde over, at regeringen kunne fortsætte, men også bekymring over at Venstre havde mistet sit mandat i Hjørringkredsen. Hjørring har nu ingen borgerlige folketingsmedlemmer, som bor i kredsen, og som kan formidle kontakt til regering og folketing. Anja Juhl Stenkær genopstillede ikke til formandsposten og blev afløst af Arne Bjerrum som ny formand. Til bestyrelsen blev nyvalgt Bjarne Bonne Nielsen, Mads Mitchell, Birte Dyrberg og Michael Karlborg. Der var genvalg til Bent Christensen, Poul Jungersen Christensen og Birgitte Reiter. Efter generalforsamlingen var der politiske indlæg fra tidl. MF Gudrun Laub, Venstres gruppeformand Jørgen Lind Thomsen og amtsrådsmedlem Jørgen Østergaard. Spørge- og debatlysten var stor, og forsamlingen var ikke mindst interesseret i at få noget at vide om konsekvenserne af kommunalreformen.