Hospitaler

Ny vicedirektør på sygehuset

FREDERIKSHAVN/HJØRRING:Roeland Victor Løfberg, der siden 2004 har været administrationschef på Sygehus Vendsyssel, er fra 1. november 2006 sygehusets nye vicedirektør. Han er uddannet cand.scient. adm. (forvaltningsuddannelsen) fra Aalborg Universitet i 1997. Roeland Victor Løfberg, der er 34 år, siger, at han vil medvirke til at bringe sygehus Vendsyssel i sygehusenes superliga. Han holder af at jonglere med tal, og hans umiddelbare blik mod fremtiden handler da også om tal, da han vil arbejde for at forbedre Sygehus Vendsyssels nøgletal. Sygehusets produktivitet skal gerne op på linje med landsgennemsnittet inden for en årrække. Mindst lige så vigtigt for ham er det at fastholde fokus på kvaliteten i behandlingen og plejen. Det skulle gerne afspejles i bl.a patienttilfredshedsundersøgelserne. Roeland Victor Løfbergs tanker om fremtiden gælder også en forstærket indsats for det sammenhængende patientforløb – både internt på sygehuset og eksternt i forhold til de øvrige aktører på sundhedsområdet. Den nye vicesygehusdirektør ser meget frem til at indgå i en trojkaledelse og afventer spændt, hvad den fremtidige sygehusstruktur i Region Nordjylland kommer til at betyde. Men han er overbevist om, at Sygehus Vendsyssel fortsat skal være rygraden i det nordjyske sundhedsvæsen sammen med universitetssygehuset i Aalborg.