Ny viden om søer

Amatørbiolog yder kommunen eksperthjælp

HADSUND:En aldeles umættelig interesse, ja lidenskab, for naturens plante- og dyreliv er indtil videre mest kommet Olav Ejde Erntsen selv til gode, men hans utrættelige kortlægning af livet i og på danske småsøer og -øer kommer nu også Hadsund Kommune til gavn. Ovenikøbet næsten gratis, hvis man undlader at omregne en beskeden arbejdsindsats i administrationen i kroner og øre. - Vi renskriver hans notater, men det kræver ikke ret meget arbejde. Desuden har vi lånt ham et kamera og betaler for film og fremkaldelse, forklarer kommunens miljømedarbejder Esben Kjær, der er ret begejstret for det uformelle samarbejde. Til gengæld for de beskedne ydelser vil rådhuset i løbet af tre-fire måneder råde over en komplet beskrivelse af søer og vandhuller inden for kommunegrænsen. Hverken kommunen eller amtet har detaljerede optegnelser over søer under 750 kvadratmeter. Dem har Hadsund ifølge Olav Ejde Erntsen omkring 250 af, så hans arbejde fylder et stort hul i myndighedernes viden. - Han beskriver floraen og faunaen i alle de søer, som har biologisk værdi. Det er et materiale, der beskriver naturen på en måde, som vi slet ikke har ressourcer til at gøre selv. Han gør et utroligt stort stykke arbejde, roser Esben Kjær, og tilføjer: - Han holder et meget højt fagligt niveau, selvom han ikke er uddannet biolog, og han er i øvrigt meget velskrivende. Alle har sagt ja Olav Ejde Erntsen har før udført lignende opgaver for andre kommuner, og han henvendte sig selv i forsommeren på rådhuset i Hadsund. For ham betyder samarbejdet adgang til nyttige informationer og hjælp til renskrivningen. - Det er især ejeroplysninger, jeg skal bruge. Mange søer er privatejede, og jeg er nødt til at vide, hvem der ejer de områder, hvor søerne ligger, for at få tilladelse til at gå ud at kigge, siger amatørbiologen, som endnu ikke er gået forgæves til en lodsejer i Hadsund. - Alle har sagt ja efter at have hørt, hvad det gik ud på, siger Olav Ejde Erntsen, der siden 1994 har turet land og rige rundt for at dyrke sin "hobby". Han har tidligere færdedes i området, hvor han har kigget på både øer og søer. Drivkraften er nysgerrigheden og ikke mindst de intense naturoplevelser, han får ved at færdes uberørte steder - alene. - Nu håber jeg ikke, at omtalen får folk til at søge ud de pågældende steder. Et mindretal af befolkningen færdes desværre i naturen som elefanter, siger Olav Ejde Erntsen bekymret. Aha