Dokkedal

Ny virksomhed i Dokkedal

DOK­KE­DAL:Brød­re­ne Hen­rik og Car­sten Drischel har åb­net ny virk­som­hed i Dok­ke­dal. Fir­ma­et hed­der Scanlite Vin­du­er, og det var de­res far, der star­te­de fir­ma­et op i star­ten af fir­ser­ne i Ho­bro. Siden­hen flyt­te­de vin­du­es- og dør­fir­ma­et til Als, hvor virk­som­he­den har lig­get i fem­ten år. Nu ryk­ker fir­ma­et telt­pæ­le­ne op på ny sam­ti­dig med at den nye ge­ne­ra­tion over­ta­ger fir­ma­et. Flyt­nin­gen og ge­ne­ra­tions­skif­tet blev markeret med en re­cep­tion i de nye lo­ka­ler på Kyst­vej 188 i går.