Lokalpolitik

Ny VK-spareøvelse

JOBCENTRE:Beskæftigelsesminister Claus Hjort Frederiksen får jobcentrenes overflytning til kommunerne fra august næste år til at lyde som en ganske lille og ubetydelig forandring. I NORDJYSKE går ministeren i rette med LO-formand i Hjørring Ole Carlsen og Aalborgs borgmester Henning G. Jensen, der begge er bekymrede ved beslutningen. Ministeren får det nærmest til at lyde, som om beslutningen ikke får konsekvenser for kommunernes økonomi. "Pengene, som staten i dag betaler til dagpenge, vil kommunerne i fremtiden få over bloktilskuddet. Det er ikke en spareøvelse", skriver beskæftigelsesministeren. Vi må derfor forvente, at det ikke blot bliver dagpenge-midlerne fra den nuværende situation med historisk lav ledighed, der skal fordeles. Det vil nemlig blive dyrt for kommunerne, når ledigheden som ventet stiger markant. Det må også sikres, at kommunerne får 100 procent dækning for udgifterne til det faktiske antal ledige. Aalborg Kommune frygter f.eks. allerede en ekstra regning på mange millioner kroner, hvis udligningen som foreslået sker over bloktilskuddet. Sporene fra tidligere omlægninger skræmmer nemlig. Ændringer af skatteopgaverne koster eksempelvis Aalborg Kommune 20-25 millioner kroner årligt. Ved overtagelse af opgaverne med pas og kørekort fik Aalborg Kommune kun halv kompensation i forhold til det opgaven faktisk koster. Og Aalborg Kommune fik ikke sin forholdsmæssige andel af medarbejdere i den seneste omlægning af AF-systemet. Frygten er, at de bedst stillede kommuner endnu engang tilgodeses mest på bekostning af eksempelvis nordjyske kommuner, som er længst væk fra de store metropoler. Kommunerne risikerer at stå med den økonomiske smerte og samtidig blive prügelknabe, hvis beslutningen viser sig at være dårlig. Og det er da også besynderligt, at overflytningen er blevet til som en del af finanslovsforhandlingerne, hvis den ikke har nogen økonomisk betydning for staten! Mig bekendt har hverken Dansk Folkeparti eller Liberal Alliance stillet det som et ultimativt krav for at støtte finansloven. Ergo må det være en idé, ministeren selv har båret frem. Det mest reelle ville have været at afvente den allerede besluttede evaluering som grundlag for en saglig drøftelse. Med mindre ministeren har fremsat det nu af hævntørst, fordi der ikke var flertal for hans foreslåede forringelser på dagpengeområdet. Personalet i jobcentrene gør et godt stykke arbejde. Det vil de gøre uanset om de er ansat i staten eller kommunerne. Men succesen handler til enhver tid om hvilke muligheder, rammer og vilkår de ansatte får til at udføre deres arbejde. Af beskæftigelsesministerens debatindlæg fremgår det ikke tydeligt, om arbejdsvilkårene bliver bedre. Men det står klart, at de ansatte kommer til at arbejde i et mere kompliceret og bureaukratisk system, hvor staten vil sikre sig kontrol og styring Jeg frygter nemlig, at overflytningen ikke blot er lig med færre ressourcer – hvilket i sidste ende rammer de ledige – men også med betydelig overvågning, kontrol og statslig styring. Beslutningen taler jo om et ”udvidet antal medarbejdere i regionerne, så der kan følges mere hyppigt op i forhold til det enkelte jobcenter”. Administrationen af det nye system bliver også tungere. I dag afregner staten direkte med a-kasserne. I fremtiden skal staten sende penge til kommunerne, der så skal sende dem videre til a-kasserne. Altså en unødvendig ekstra administration - med mindre ministerens plan i virkeligheden er, at omlægningen skal tjene til at forberede en fremtidig kommunal overtagelse af a-kasserne.