Nybagte mødre sendes hjem

Ingen fødselsforberedelse eller konsultationer, og hurtigt hjem efter fødslen. Sådan er udsigterne for de gravide, når landets jordemødre på onsdag går i strejke. Fødsler er dog omfattet af nødberedskabet.n

Jordemoderforeningen har stykket et samarbejde på benene med 17 fødestuer i Sydengland. Det skal bane vejen fra en arbejdsløs tilværelse i Danmark til en travl hverdag på fødestuen i det engelske. Foto: Henrik Louis

Jordemoderforeningen har stykket et samarbejde på benene med 17 fødestuer i Sydengland. Det skal bane vejen fra en arbejdsløs tilværelse i Danmark til en travl hverdag på fødestuen i det engelske. Foto: Henrik Louis

- Fødslerne er ikke påvirket. Dels er der et sikkerhedsaspekt, dels handler det om en oplevelse for mor og far, som ikke kan gøres om. De skal have en tryg og rar oplevelse af deres barns fødsel, og det kan vi ikke udsætte for en arbejdskamp, siger Lillian Bondo, formand for Jordemoderforeningen. Det er mere besværligt for den gravide Med hensyn til rådgivning i graviditeten bliver der et nødberedskab. Jordemødrene giver en vejledning til, hvornår de gravide skal henvende sig. Det gælder blandt andet ved tegn på mindre liv eller ved ængstelse over nye symptomer. - Det er mere besværligt for den gravide ikke at kunne gå til sin egen jordemoder og ikke at have en aftalt tid. Men vi har fået mange tilsagn om støtte, så kvinderne bakker os op, siger Lillian Bondo. Sendes hjem Efter fødslen må raske kvinder med raske børn regne med at blive sendt hjem. Ophold på barselsgangen er et servicetilbud - men ikke helbredsmæssigt nødvendigt. - Der vil være tale om en serviceforringelse, en viden, der ikke bliver bragt videre, og en tryghed, der måske ikke helt kan opretholdes, mener Lillian Bondo. Hun vurderer, at mere end 80 procent af det normale arbejde vil fortsætte. - Det afspejler blandt andet, at vores indsats de senere år inden for det sundhedsfremmende og forebyggende er blevet meget lidende. Dermed er der blevet mindre at konflikte på, siger jordemødrenes formand. Privat ordning Formanden for Folketingets arbejdsmarkedsudvalg, Knud Kristensen (K), siger til Berlingske Tidende lørdag, at jordemødre kan vælge at etablere et privat system, der kan give bedre løn og aftaler - en holdning, som jordemødrenes formand finder meget interessant. - Jeg frygter, at vi kan lande i en situation, hvor det bliver meget svært at fastholde jordemødre i offentlig ansættelse, hvis vi ikke får en væsentligt bedre aflønning, siger Lillian Bondo.