Lokalpolitik

Nybyg på byens top

Specielle huse på vej

STØVRING:Selvom Højdedraget syd for Støvring By kun netop er inddraget som et område, hvor der kan bygges til, så kan bakketoppen snart være fyldt med nye huse. Byrådet har netop sendt en plan i høring for området, der allerede fra foråret vil byggemodne mere end 30 grunde i den lidt større og dyrere klasse. Samtidig beredes en anden del af højen på det, man kan kalde for ”institutionslignende byggeri” - det vil typisk sige huse og bofællesskaber, der kan bruges til at sluse udviklingshæmmede ud i samfundet. - Vi venter at planen kan godkendes af byrådet før jul, og så kan første del af byggeriet i princippet komme i gang til foråret, siger lederen af teknisk forvaltning Peter Henneby. Det er kun et par måneder siden at amtet indviede en institution for udviklingshæmmede øverst på bakken som den første nybygning i området, og der kommer altså ikke til at gå lang tid inden at murene heroppe får følgeskab af andre. - Det bliver et flot byggeri med eksklusive træhuse på pænt store grunde, kunne Gert Fischer fortælle sine kolleger på ugens byrådsmøde, og han understregede at træhuse nu om dage er af megt høj kvalitet. Det nye kvarter her, der altså nok mest kommer til at bestå af træhuse, vil gro frem på vestsiden af tilkørslen til amtets institution, Højbjerghus. Grundene her bliver på godt 1.400 kvadratmeter hver. Det - kombineret med en udsigt ned mod den idylliske Mastrup-dal ventes ret hurtigt at gøre dem ret efterspurgte. Det er på østsiden af tilkørselsvejen at man reserverer jorden til de ”institutionslignende” byggerier. Her kommer det næppe til at spille nogen rolle, at bofællesskaber bliver naboer med Højbjerghus. Beboerne i de kommende huse vil i høj grad være selv-hjulpne, mens brugerne af Højbjerghus er multihandicappede og meget plejekrævende. Møder projektet ikke væsentlige indsigelser inden høringsperioden slutter midt i december - og kun få mennesker har direkte berøring med det i øjeblikket ret menneske-tomme område - så vedtager byrådet det givet inden man går på juleferie. i hvert fald havde ingen noget at indvende mod de detaljerede planer ved behandlingen på tirsdagens byrådsmøde. Eneste diskussionspunkt var hvorvidt èn af de 33store parceller skulle sløjfes af planen. Det vil nemlig tage meget udsyn fra ni andre grunde. Det vil vise sig til december.