Lokalpolitik

Nybyggeri i midtby er på rette vej

DRONNINGLUND:Planerne om at lade de gamle Ford-bygninger i Dronninglund midtby erstatte af et nybyggeri, ”Stations Torvet”, er kommet et skridt nærmere en realisering, efter at teknik- og miljøudvalget har sagt ja til at principgodkende projektet. Samtidig siger udvalget ja til, at der sættes gang i arbejdet med at få sammensat et nyt lokalplanforslag for området ved Stationsvej, Erantisvej og Irisvej. Det er i den forbindelse blevet besluttet, at lokalplanen skal holde sig inden for kommuneplanen, og det betyder, at der i den nordlige af projektet på Irisvej kun må bygges i op til halvanden etage eller 8,5 meters højde. Samtidig skal de gamle Ford-bygninger rives ned inden byggestarten, ligesom der vil blive gennemført en analyse af de trafikale konsekvenser i området. Dermed har teknik- og miljøudvalget allerede på dette tidlige stadie valgt at tage højde for de ting, der af naboer blev peget på i forbindelse med et tidligere borgermøde om nybyggeriet - hvor projektet blev vel modtaget af de fremmødte.

Breaking
Omfattende strømsvigt mange steder i Nordjylland
Luk