Nybyggeri i Skagen

DEBATMØDE:Efter at have deltaget i debatmøde på Color Hotel Skagen 21. november om boligprojekt ¿Lille Strand Skagen¿, har jeg følgende kommentarer: Arkitektens elegante og grundige gennemgang af projektforslaget viste, at forslaget sikkert, såfremt det realiseres uden for de gamle byområder i Skagen, og i det hele taget uden for den gamle Skagen kommune, kunne blive en positiv oplevelse. Jeg bemærkede, at arkitekten flere gange i forbindelse med omtale af projektets højde refererede til opførelsen af den 30 m høje tørdok. Der er meget stor forskel på de to projekter, idet tørdokken er en nødvendighed for værftet og dermed for beskæftigelsen i Skagen, hvorimod højden på bygningerne i projektet blot er en nødvendighed for investorerne i projektet. Såfremt Skagen by og omegn fortsat skal være en turistmagnet, der vel at mærke bør satse på kvalitets-turisme, er det en forudsætning, at bevare mest muligt af Skagens sjæl, der i den grad er blevet angrebet af udefra kommende kræfter de senere år. Generelt er skagboerne ikke modstandere af en udvikling i Skagen - tværtimod, men vi er mange, der ønsker vished for, at udviklingen sker kontrolleret og med skyldig hensyntagen til lokalsamfundets særpræg, der ønskes respekteret således, at vore gæster og vi fastboende fortsat kan føle, at Skagen er noget særligt. Efter debatmødet har jeg, via pressen, erfaret, at der blandt tilhørerne var flere med en positiv indstillig til projektet, end jeg selv havde bemærket. Det undrer mig, at de pågældende trods gentagne opfordringer ikke tog ordet. Man må så gætte sig til årsagen hertil.