Lokalpolitik

Nybyggeri i Skiveren alt for voldsomt

Sommerhus-naboer til campingpladsen har klaget til Naturklagenævnet over planen, der muliggør byggeri af aktivitetsbygning

Skiveren Camping har gennem mange år udvidet med stil og til stor glæde for lokalsamfundet. Arkivfoto: Peter Broen

Skiveren Camping har gennem mange år udvidet med stil og til stor glæde for lokalsamfundet. Arkivfoto: Peter Broen

SKIVEREN:Camilla Christiansen, advokat med bopæl i Sæby, hvis familie har sommerhus i Skiveren, er godt og grundigt træt af den lokalplan, der muliggør byggeriet af et aktivitetshus på Skiveren Camping - i en grad, så hun har klaget til Naturklagenævnet over den. - Man ødelægger jo det, som Skiveren er kendt for, nemlig den uberørte naturoplevelse. At bygge så høj en bygning ... den kommer til at dominere, siger Camilla Christiansen. Men det er ikke alene byggeriet af aktivitetshuset, Camilla Christiansen har et problem med, det er det faktum, at lokalplanen åbner et byggefelt på campingpladsen, hvor der fremover kan bygges nyt alene med en administrativt udstedt byggetilladelse. - Det ender jo med at blive en hel landsby, der bliver bygget, og det kommer til at ændre områdets karakter fuldstændigt. - Man skal gøre noget for turismen, men at omdanne Skiveren til endnu en badeby ved vestkysten er en meget dårlig idé, siger Camilla Christiansen. Hele lokalplansproceduren blev sat i værk, efter at kommunen oprindeligt ville give Skiveren Camping en byggetilladelse baseret på den på det tidspunkt eksisterende lokalplan samt en nabohøring. - Det protesterede vi over, da det simpelthen var i strid med lokalplanen, siger Camilla Christiansen. Ny lokalplan Det gjorde det så nødvendigt at lave en ny lokalplan for området - og den mener Camilla Christiansen altså dels er ulovlig, og dels er alt for omfattende. - Ifølge loven skal en lokalplan give en beskrivelse af påvirkningerne på området, men det står der ikke et ord om i den nye lokalplan. Der står bare, at man ifølge loven må bygge op til 8,5 meter over terræn og det holder man sig under, så der er ikke noget problem; det vil ikke ”medføre afgørende ændringer i den visuelle påvirkning af omgivelserne”, står der. - Men så stor en bygning i det område vil altså være meget voldsom. Den vil spærre fuldstændig for udsynet fra nogle af sommerhusene, og det er overhovedet ikke beskrevet, siger Camilla Christiansen. Hun har svært ved at se sammenhængen mellem den nye lokalplan, og de servitutter, der ligger på alt nybyggeri i sommerhusområdet, der pålægger grundejerne at bygge på deres grunds laveste punkt, så bygningen skæmmer landskabet mindst muligt. Desuden undrer hun sig over, at man har valgt at placere dét byggefelt, som lokalplanen indeholder, klos op og ned ad sommerhusområderne, der ligger ved siden af campingpladsen. - Man skal tage hensyn til turismen, den skaber arbejdspladser, og campingpladsen skal have lov til at være der. - Vi, der har sommerhus i området, må selvfølgelig også acceptere, at der er nogle gener fra campingpladsen, men man placerer alle servicebygningerne lige op og ned ad sommerhusene, så bliver der jo aldrig fred. - Der må være en grænse, og der kommer jo altså også turister til sommerhusene. Det er ikke kun campingpladsen, der trækker folk til Skiveren, siger Camilla Christiansen. Klagen til Naturklagenævnet har ikke fået opsættende virkning, og byggeriet af aktivitetshuset er så småt i gang - hvilket ærgrer Camilla Christiansen. - Når først byggeriet står der, så bliver det jo nok stående, også selv om lokalplanen skulle gå hen og blive kendt ulovlig, siger hun.