Lokalpolitik

Nybyggeri uden de store svinkeærinder

Teknik- og miljøudvalget siger nej til en række ønsker om ændringer fra bygherrens side

DRONNINGLUND:Teknik- og miljøudvalget er ikke indstillet på at bøje sig ret meget, når det gælder Holmsø Husets forestående etablering af nye andelsboliger og erhvervsbyggeri på den gamle Ford-grund i Dronninglund midtby. Det står klart efter et møde i udvalget i denne uge, hvor formand Bendt Danielsen (Borgerlisten) og udvalgskollegerne sagde ja til over for byrådet at anbefale lokalplanforslaget for området endeligt godkendt med kun få justeringer. Dermed siger udvalget også nej til en række ønsker fra Holmsø Huset om at få lokalplanen justeret på flere områder. - Vi er indstillet på at holde fast i det oprindelige udgangspunkt for det her byggeri. Det var jo også dét, at der blev præsenteret som udgangspunktet, da der i sin tid var borgermøde om byggeriet, forklarer Bendt Danielsen teknik- og miljøudvalgets manglende vilje til at justere alt for meget på lokalplanforslaget. På et enkelt punkt har Bendt Danielsen & Co. dog sagt ja til at imødekomme Holmsø Huset, og det drejer sig om et ønske om, at der i bebyggelsen ud mod Erantisvej åbnes mulighed for at have både boliger og erhverv/butikker i stueetagen. Alle de andre ønsker fra Holmsø Huset er der til gengæld blevet sagt nej til. Disse ønsker omhandlede blandt andet, at der i hele lokalplanområdet skulle være en bebbyggelsesprocent på 110, at byggeriet måtte bygges i op til 12,5 meters højde i stedet for kun 12 meter, at der visse steder måtte bygges i et højere etageantal end orindeligt planlagt, at oversigtslinien ved hjørnet af Erantisvej og Irisvej skulle ophæves, samt at kravet om et friareal på mindst ti procent skulle reduceres til fem procent. Har Holmsø Huset derfor ikke udsigt til at få ret meget medvind i byrådet, når det gælder ønskerne om at få lokalplanforslaget justeret inden den endelige godkendelse, så kan en bemærkning i høringsfasen fra Nordjyllands Amt omvendt vente mere opbakning. Den går på, at der i forbindelse med lokalplanforslaget indarbejdes en formulering, som fastslår, at byggearbejdet på det nye bolig-område, Stationstorvet, skal stoppes, hvis der konstateres forurening på stedet. Opdages der ved byggearbejdet forurening på stedet, skal byrådet orienteres, så der kan tages stilling til det videre forløb i sagen.