Lokalpolitik

Nybygget hus skal laves om

Teknik- og miljøudvalget afviser bygherres forslag til lovliggørelse

HUNE:Ejerne af et næsten færdigbygget hus på Kirkevej i Hune må vente yderligere på at flytte ind. Teknik- og miljøudvalget i Pandrup Kommune fastholder nemlig kravet om, at huset skal bringes i overensstemmelse med de gældende regler for området. Det vil med andre ord sige, at bygherren nu må i gang med enten at tage af højden på taget eller tage af længden på huset. - De har et hus, der ligger for tæt på skel til den højde det har, siger bygningsinspektør Aksel Lange Nielsen. Huset, der er bygget uden forudgående byggetilladelse, er opført 2,5 meter fra skel, men med husets højde, burde det have ligget 3,60 meter fra skel, forklarer Aksel Lange Nielsen. Huset er 6,7 meter højt og ifølge lokalplanen må der godt bygget i op til 8,5 meters højde, men problemet er, at huset er opført som to-etagers hus og ikke med udnyttet tagetage. Og nu har politikerne ved selvsyn været ude for at se byggeriet. Udvalget har tidligere stillet krav om en lovliggørelse, og det fik den rådgivende ingeniør, der står for byggeriet, til at fremkomme med et forslag til lovliggørelse. Men forslagene blev underkendt af udvalget. - Overtrædelserne er så graverende, at de ændringer ikke er nok, det kræver stadig en række dispensationer. Byggeriet er for højt og for tæt på skel og det må ikke være i to etager, siger udvalgsformand Søren P. Mortensen (S). Rådgivende ingeniør Jan Møller kalder det en beklagelig fejl, at der i første omgang ikke blev søgt om en byggetilladelse til huset. - Det er en fejl og det er så det, der kommer til at smerte mig, siger Jan Møller, der vurderer, at lovliggørelsen vil koste ham omkring 100.000 kroner. - Det værste er ikke pengene men den tid, der går med sagen, siger han. Han tager udvalgets beslutning til efterretning og siger, at han nu vil fremsende et andet forslag, der ikke kræver en dispensation fra reglerne. - Vi sænker taget og så gør vi noget ved soklen, siger han. Det har ikke været muligt at komme i kontakt med ejerne af huset, men Jan Møller oplyser, at de er trætte af sagen og gerne vil have en løsning på den. - Vi havde forventet, at huset kunne have været færdig til pinse, siger Jan Møller.