Fiskeripolitik

Nybygning fra Skagen skal til Sønderborg

Skibsbyggeri godt i gang med nybygning nummer fire

SKAGEN:Skroget er kommet fra Gdansk i Polen, og når det er blevet til en ny dansk fiskekutter skal den til Sønderborg. Det sker om små tre måneder. Forvandlingen fra stålskrog til færdig kutter foregår hos Gaihede og Thorsen ved Michael Venøbo i Skagen, og som der er tradition for hos virksomheden, sker det med skipperen som medhjælper. Det er fiskeskipper Palle Heinrich, Sydals, der har valgt at få bygget sin nye kutter i Skagen. Gajhede og Thorsen er blandt valgt efter, at Palle Heinrich har talt med andre fiskere, som har benyttet skibsbyggeriet i Skagen. Nybygning nummer fire, som der er tale om, kommer på mange måder til at ligne Gajhede og Thorsens nybygning nummer tre, som forlod Skagen kort efter nytår. Det var RS 151 "Ejca," som er hjemmehørende i Bønnerup. Palle Heinrich forliste i sommeren 2002 med sin "gamle" kutter, SØ 31 "C. J. Heinrich" under fiskeri i Nordsøen. Kutteren sprang læk og gik ned. Det var en båd på 46 bruttoton, og den var bygget i 1964. Heinrichs nye kutter er godt 17 meter lang og 5,8 meter bred. Lasten kan rumme cirka 55 ton, og kutteren har tre brændstoftanke - to agter og en i stævnen, så man ved at regulere på hvilke tanke, brændstoffet er i, kan bruge det til at give kutteren en god stabilitet. Den nye kutter får ikke et helt nyt styrhus. Styrhuset stammer fra en bornholmsk kutter, som nu er blevet hugget op. For at passe til den nye kutter er styrhuset gjort lidt kortere, end det oprindelig var, og også det arbejde er udført hos Gajhede og Thorsen i Skagen. Den nye kutter udrustes, så den kan drive mange forskellige slags fiskerier. Palle Heinrich oplyser, at han traditionelt begynder året med at fiske konsumfisk med Sønderborg som basishavn. Senere fiskes der brisling i Østersøen omkring Bornholm og tobis i Nordsøen. Det blandede fiskeri med mere alminelige konsumfisk, dybvandshummere og industrifisk som fangst gør kutteren meget fleksibel, og Palle Heinrich mener ikke, at de nye stramninger i kvoter og reguleringer får den helt store betydning - netop fordi kutteren er indrettet til et meget fleksibelt fiskeri. Ud over ham selv er der én mand med ombord, og det almindelige er, at de er på havet fem dage om ugen og at de holder weekenderne fri.