Slagterier

Nydanskere flytter med slagteriet

De har ikke spurgt om, hvor de kom fra, men hvad de kunne. Med lukningen af slagteriet slutter også historien om en integrations-succes.

Gennem årene har mange mennesker med anden etnisk baggrund fået chancen for et fast arbejde. Her ved lukningen er mere end ti procent af medarbejderne fra andre lande. Det drejer sig 54 personer fordelt på 19 nationaliteter. - Det har aldrig været dem, der har været ballade med, konstaterer tillidsmandsafløser John Andersen. Det viser sig også nu, at det i høj grad er nydanskerne, der har valgt at tage imod tilbud om job på de øvrige slagterier i Danish Crown. 25- 30 medarbejdere har fået job på det nye storlagteri i Horsens, og bl.a. slagterier i Vojens og Blans. - Ni ud af ti af dem er nydanskere, siger John Andersen. Det skyldes bl.a., at de ikke har så dybe rødder i Hjørring. - De fleste har heller ikke ejerbolig, så det er nemmere for dem at flytte, siger John Andersen. Og selvom det er svært for alle fyrede at finde et nyt job, så er det en kendsgerning, at det er ekstra vanskeligt for personer med en fremmed baggrund. - Det er da trist, når det nu er lykkedes dem at blive integreret og få et fast arbejde i Hjørring. Men jeg forstår så udmærket, hvorfor de vælger at flytte, siger formanden for kommunens arbejdsmarkedsudvalg, Søren Chr. Jensen (S) . Lukningen af slagteriet vil efter hans mening også give integrationen i byen et tilbageslag. - Danish Crown har været helt fordomsfrie, og ydet en fantastisk indsats, konstaterer Søren Chr. Jensen. Der er også andre virksomheder i byen, der har vist flotte initiativer for at integrere flygtninge og indvandrere. Men det har i mange tilfælde været en mindre virksomhed, der ikke har taget så mange ind. - Nu er en meget stor spiller væk, så det vil unægteligt blive lidt sværere, siger Søren Chr. Jensen.