nye adgangskrav fra 2008

{ Fra sommeren 2008 træder en række nye adgangskrav til de videregående uddannelser i kraft. { Det betyder, at de enkelte uddannelser stiller specifikke krav til, hvilke fag den studiesøgende skal have på sit eksamensbevis. { Tidligere var der ingen specifikke krav til for eksempel uddannelsen i antropologi og etnografi. { Efter 2008 skal ansøgere til antropologi og etnografi og andre humanistiske uddannelser have: Dansk på A-niveau, engelsk på B-niveau, historie eller samtidshistorie på B-niveau samt tysk eller fransk fortsættersprog B-niveau eller et begyndersprog på A-niveau.