Nye ældreboliger står tomme

Især i oplandet kniber det - i Brønderslev er ventelisten kort

BRØNDERSLEV:Fra 15. december står seks nye ældreboliger klar i Thise. Og kun én af boligerne er med sikkerhed afsat, mens endnu én borger måske er på vej ind i nybyggeriet. Formand for socialudvalget Birgitte Josefsen (V) konstaterer, at der især i oplandet står tomme ældreboliger - men heller ikke i Brønderslev by er der stor rift om den type boliger. - Vi tager nu en kontakt til Boligforeningen PM vedrørende boligerne i Thise, så vi eventuelt i samarbejde kan lave åbent hus i boligerne i Thise. Men vi kan lidt spøgefuldt sige, at der var stort pres fra Thise for at få ældreboligerne som kompensation for, at man lukkede plejehjemmet. Så nu har vi opfyldt vores del af aftalen, siger Birgitte Josefsen, formand for socialudvalget. Hun tilføjer dog, at problemet med at få ældreboliger afsat ikke alene er et fænomen, der er kendt i oplandet. - Vi har spurgt vores ældreleder Bodil Christiansen, hvordan situationen ser ud. Og onsdag 1. december var der efterspørgsel på 22 boliger i Brønderslev. 14 ud af de 22 var blevet tilbudt deres ønskebolig, men de sagde nej. Udvalget blev præsenteret for et eksempel, der meget godt illustrere situationen i byen. - Der er blandt andet en ledig bolig i Grønningen, som jo plejer at være det mest eftertragtede sted i Brønderslev by. Her er Bodil Christiansen allerede ude i fjerde spørgsrunde. Tre af dem der var skrevet op til netop Grønningen har altså takket nej, oplyser Birgitte Josefsen. Borgerne skal visiteres til en ældrebolig, men kravene er ikke strenge. Én af de betingelser, der skal være opfyldt er, at man er fyldt 60 år. - Der er stadig ledige boliger i Voldgade i Jerslev, i Øster Brønderslev og i Thise. Der står ikke ledige boliger i Brønderlsev, men ventelisten er næsten udtømt, når 14 ud af de 22 på listen takker nej. Socialudvalget har på baggrund af orienteringen bedt om at få problemstilling på som punkt til næste udvalgsmøde. Birgitte Josefsen understreger, at man følger situationen nøje både i by og opland. - På mødet fik vi forelagt et brev fra lægerne i Jerslev, hvori de blandt andet argumenterer for at bygge nye ældreboliger i Jerslev. Men byrådet tog stilling, da man behandlede sagen om Jerslev plejehjem. Byrådet besluttede at følge udviklingen nøje. Man har sagt, at der ikke lige nu skal bygges nye ældreboliger i Jerslev med kommunal finansiering. En af forklaringerne på at færre ældre ønsker at flytte til ældrebolig kan være, at deres egen bolig er ældrevenligt indrettet. Flere og flere lejligheder og huse er indrettet, så også ældre mennesker uden problemer kan færdes og klare sig i dem.