Nye ældrechefer er allerede ansat

Plejehjemsansat rejser kritik af, at stillingerne er besatte, inden politikerne har godkendt den ny struktur

Ældrechef i Mariagerfjord Kommune Carsten Kaalbye siger, at man har gjort opmærksom på, at stillningerne var opslået var opslået under forudsætning af politisk godkendelse. ARKIVFOTO: LARS PAULI

Ældrechef i Mariagerfjord Kommune Carsten Kaalbye siger, at man har gjort opmærksom på, at stillningerne var opslået var opslået under forudsætning af politisk godkendelse. ARKIVFOTO: LARS PAULI

MARIAGERFJORD:Nu rejses der kritik af, at stillingerne som ledere i Mariagerfjord Kommunes ældreområde allerede er slået og besat, længe inden politikerne i sammenlægningsudvalget har godkendt den nye struktur. Den nye måde at organisere ældreområdet på har som tidligere omtalt i NORDJYSKE mødt modstand i Hobro, hvor socialudvalget og plejehjemsansatte frygter at miste de synlige plejehjemsledere. Stillingerne som distriktsledere, ledende sygeplejersker, ledende aktivitetsledere og teamledere har været opslået internt på Mariagerfjord Kommunes intranet og er blevet besat. Koordinator på Plejehjemmet Solgaven i Hobro, social- og sundhedsassistent Marianne Eiby, mener, at det er at trække den nye struktur ned over hovedet på folk. I NORDJYSKE torsdag 27. juli sagde formand for sundhedsudvalget Poul Bergmann (S), at der er masser af tid til at diskutere den nye struktur på ældreområdet, og at man skal mødes med fagforeningen FOA til september. - Men hvad er der at debattere, når man allerede har ansat de folk? Det er at stikke folk blå i øjnene, siger Marianne Eiby. Hun mener ikke, storkommunen burde have ansat de nye ældreledere, før diskussionen om den nye ældrestruktur var på plads. Chef for ældreområdet i Mariagerfjord Kommune Carsten Kaalbye siger: - Det må stå for hendes (Marianne Eibys) egen regning, at det er besluttet på forhånd. - I forhold til stillingsopslagene har vi gjort meget opmærksom på, at det var under forudsætning af politisk godkendelse. Dem, der er ansat, har heller ikke fået deres ansættelsespapirer endnu, understreger Carsten Kaalbye. Ældrechefen i den nye Mariagerfjord Kommune er enig i, at det ikke en normal situation, at man slår en række stillinger op, før strukturen er besluttet endeligt politisk. Men kommunesammenlægningen er heller ikke en normal situation, påpeger han. - Vi har skullet taget hensyn til, at tre af kommunerne, Hobro, Arden og Hadsund, har fået en statslig millionbevilling til at indføre en digital løsning på ældreområdet. Betingelsen var, at pengene skulle bruges inden 1. januar 2007. - Hvis vi skulle have ventet på, at sammenlægningsudvalget godkendte strukturen, kunne vi først have gået i gang med at undervise lederne i det digitale projekt i september-oktober. Og så kunne vi ikke have nået at køre projektet igennem inden årsskiftet, som jo var fristen, siger Kaalbye. Intet besluttet endnu Sundhedsudvalget i Mariagerfjord Kommune besluttede på sit junimøde, at det ”model 1” for organiseringen af ældreområdet, som skal nyde fremme - den model, som altså mødes med kritik fra Hobro. - Vi har haft forslaget til høring i ældrerådene, og her var der også overvejende flertal for model 1, siger Carsten Kaalbye. Men intet er besluttet endnu, forsikrer han. Det relevante MED-udvalg skal mødes med politikere og administration fra Mariagerfjord Kommune, inden strukturen besluttes endeligt, hvilket formentlig sker i sammenlægningsudvalgets møde 21. august. Ældrechefen ønsker ikke at oplyse, hvem det er, der er blevet ansat i stillingerne som distriktsledere, mellemledere og teamledere. Først efter mødet 21. august bliver det officielt, siger Carsten Kaalbye. Så vidt NORDJYSKE erfarer er de to nye distriktsledere hentet fra organisationen, og ingen af dem er fra Hobro.