EMNER

Nye anlæg vurderes påny

DRONNINGLUND:I august får politikerne i Dronninglund Kommune en nøjagtig opgørelse over det kommunale forbrug i årets første halvdel. - Hermed kan vi se, om der er områder, hvor vi skal have ekstra fokus, for at overholde budgetterne, siger borgmester Mikael Klitgaard. 29. august er der planlagt møde, og her skal tallene granskes politisk. - Vi satte anlæg i stå i foråret, fordi likviditeten var dårlig. Og på mødet i august skal vi revurdere, om der er anlæg vi kan sætte i gang. I august kan vi se eventuelle merforbrug. Sammenlægningsudvalget får en økonomirapportering fra Dronninglund Kommune der omfatter de kommunale udgifter og indtægter per 31. maj og 30 juni. - Og der ser ud til at vi følger budgetterne i store træk. På ældreområdet er der brugt 50,2 procent på et halvt år - og det er klart, at vi følger den udvikling nøje.