EMNER

Nye ansigter bag skranken på Gjøl

BANK:I dag er der udskiftning hos Egns Bank Han Herreds afdeling på Gjøl. Kunderådgiver Tove Risager er netop fyldt 60-år og har efter 32 år i afdelingen valgt at gå på efterløn. Hun bliver afløst af 41-årige Lene Mejlholm, der kommer fra Sparekassen Hvetbo i Kaas. Lene Mejlholm vender tilbage til sin læreplads, idet hun i 1985-88 var elev i daværende Gjøl Sparekasse før overgangen til Bikuben i 1991 og Egnsbank Han Herred i 1995. Hun er født og opvokset på Gjøl og bor nu i Aabybro. Tove Risager blev udlært bankassistent i Pandrup. Efter en afstikker til Grønland købte hun hus på Gjøl i 1972 og blev året efter ansat i sparekassen. } KLOAK: Byrådet er parat til at sætte en ny etape af kloakrenoveringen i Nørhalne igang, men licitationen viser, at det vil koste én mio. kroner mere end forventet. Derfor har byrådet givet en tillægsbevilling på beløbet.Det kan evt. finansieres ved at beskære rammen for 2006, men det skal først besluttes i forbindelse med forhandlingene om budget 2006. Arbejderne omfatter renovering af kloaker, vejentreprise og nye gadelygter på Bøgevej, Egevej, Pilgaardsvej, en del af Glentevej samt forbindelseledninger til en pumpestation på Husmandsvej.