Agersted

Nye ansigter fundet

Onsdag aften var der valg til det kommende bruger- og pårørenderåd på Aldersro i Flauenskjold. Det nyvalgte råd udgøres blandt andet af Selma Rasmussen og Verner Nielsen, der er valgt blandt beboerne, mens Thorvald Nielsen repræsenterer de pårørende. Bodil Huus er udpeget som medarbejderrepræsentant, mens Conni Thomsen er valgt som aktivitetsmedarbejder Fra Aldersros brugerråd er Lilly Nielsen valgt, mens Lissy Madsen repræsenterer brugerrådet i Agersted.