Nye arbejdspladser inden for kunst og kultur

SKAGEN:En af arbejdsgrupperne på strategikonferencen havde som opgave at se nærmere på mulighederne for nye erhverv og erhvervskultur i Skagen Kommune, og her var et af de bud, som gruppen nåede frem til, en IT-portal, et billed- og fortællerværksted, der kan fortælle om for eksempel Skagens kultur og historie, ligesom gruppen også godt kunne tænke sig, at Fiskens Hus rent fysisk blev en realitet i Skagen. Meldingen fra gruppen var, at der er gode muligheder for at få tilskud til projekter fra EU, hvis man ellers sørger for at søge om tilskud. En anden gruppe foreslog, at der skal etableres et iværksætterhus, så det kan være med til at skabe nye arbejdspladser og nye virksomheder. Iværksætterhuset kunne også være et sted, hvor udpendlere, som for eksempel arbejder i Aalborg, kan bruge som en slags hjemmearbejdsplads. De to hovederhverv i Skagen har gennem mange år været fiskeriet og turismen, men måske er der også nye arbejdspladser midt mellem disse to erhverv eller rettere sagt i et samarbejde mellem dem. Et forslag på konferencen gik således på at etablere nogle såkaldte oplevelsesarbejdspladser. De mange turister skal have et tilbud om at komme helt tæt på processen med at fange og forarbejde fisk, ligesom de også skal have en række tilbud om at lære at lave en række spændende fiskeretter.