Børnepasning

Nye betalings-tider i børnepasningen

Forældre kan i fremtiden slippe billigere

DRONNINGLUND: Børne- og kulturudvalget har over for økonomiudvalget indstillet, at der fra årsskiftet skal indføres nye betalings-tider i den kommunale børnepasning. Hvis økonomiudvalget erklærer sig enig heri, vil det betyde, at forældrene fra årsskiftet ikke længere skal betale dagplejetakst for deres barn, hvis det efter at være fyldt tre år ikke kan få plads i en børnehave eller en aldersintegreret institution og derfor må blive hængende lidt i dagplejen. Skiftet fra dagpleje- til børnehavetakst vil i et sådant tilfælde ske fra måneden efter, at barnet er fyldt tre år. - Den her sag har relation til hele børnepasnings-problematikken i Hjallerup, hvor børn har måttet blive længere i dagplejen på grund af manglende børnehavepladser, og vi har derfor undersøgt, hvordan vores nabokommuner griber det her problem an, fortæller formanden for børne- og kulturudvalget, Peter Bandholm (V). Han beretter i samme ombæring, at nabokommunerne p.t. kører med en ordning som den nuværende i Dronninglund, hvor dagplejetaksten fastholdes, når barnet bliver hængende i dagplejen efter tre-års fødselsdagen - men at de altså i børne- og kulturudvalget er enige om, at den nævnte ændring vil være mere rimelig for forældrene i Dronninglund Kommune. På spørgsmålet om, hvorvidt de store dagplejebørn af kommunen kan blive anvist en børnehaveplads eller en plads i aldersintegreret institution uden for hjembyen - hvis der ikke dér kan findes en plads - erkender Peter Bandholm, at dette kan blive tilfældet. - Men med den udvikling, der i øjeblikket er i gang på børnepasningsområdet - blandt andet i Hjallerup - er der ikke en løsning, der vil være nærliggende, tilføjer han. Med den nye ordning vil det i også være gældende, at der fortsat skal betales dagplejetakst for børn, der flyttes tidligere end det tredje fyldte år fra dagpleje til børnehave - dog kun indtil barnet fylder tre år.