Trafikulykker

Nye biler langt de mest sikre

AALBORG:Nye biler er langt mere sikre end de gamle. Faktisk er risikoen for at dø i en trafikulykke dobbelt så stor i en 20 år gammel bil som i en bil, der højst har fem år på vejen bag sig. Det viser en ny svensk undersøgelse, som altså understøtter meldingerne fra FDM i en af de hosstående artikler. Undersøgelsen er lavet af det svenske forsikringsselskab Folksam, som hvert år analyserer indberetningerne fra flere end 50.000 trafikulykker. Selskabet konstaterer også, at risikoen for at blive dræbt eller blive invalid i trafikken er faldende, hvilket blandt andet peger på øget sikkerhed i bilerne. En sikkerhed, som de gamle biler ikke har, hvilket selvfølgelig bør tages i betragtning, når man vælger mellem en ny eller gammel bil. Den svenske undersøgelse viser i øvrigt også, at de store firehjulstrækkere er farligere end biler generelt, ikke mindst for modparten i en trafikulykke. Men også når det gælder eneuheld har de høje og store biler en svaghed. De vælter oftere end andre biler. -junk