EMNER

Nye boliger i Munkeklit

SKAGEN:Der er nu fodslaw i lokalområdet om en plan for yderligere tre boliger ved Munkeklit i Gl. Skagen. Der er tale om helårsboliger som vil blive betjent via en boligvej med tilslutning fra Sønderhede. Boligerne udføres som længehuse med en maksimal højde på 5,5 meter. Planen ventes godkendt af byrådet på det kommende møde og sendes derefter ud i offentlig høring fra 11. marts til 6. maj.