Lokalpolitik

Nye boliger på baneareal

Garageanlæg og remise i Skagen sælges

SKAGEN:I løbet af et til to år omdannes en stor del af jernbanearealet ved Markvej i Skagen til et nyt boligområde. Skagen Kommunes udvalg for teknik og miljø har netop i princippet godkendt, at Nordjyske Jernbaner sælger bygninger og to store arealer ved Markvej og mellem stationsbygningen og remisebygningen til boligformål. Allerede i fjor blev et andet af banens arealer ved Markvej solgt fra til boligbyggeri. Det er et godt 2700 kvadratmeter stort areal mellem banens remisebygninger og den gamle kirkegård, og her er man netop gået i gang med at bygge boliger i et tæt-lavt boligbyggeri. Der er udarbejdet lokalplan for dette byggeri, og der skal også udarbejdes lokalplan for de områder, som banen nu vil sælge. Ændringen fra baneformål til boligformål skal desuden med i Kommuneplanen. Direktør Preben Vestergaard, Nordjyske Jernbaner, oplyser, at banen har fået et købstilbud på hele området fra et projektfirma, som ønsker at udnytte det til boligbyggeri. - Det er bygninger og arealer, som banen ikke længere har brug for, der sælges fra. Det er en stor del af forpladsen ved busgaragerbygningen og selve garagebygningen ud mod Markvej, og det er en forholdsvis lille remisebygning, hvor i sin tid damptognene var, og et større areal mellem remisebygningen og stationsbygning, vi vil sælge, siger Preben Vestergaard. Det sidstnævnte areal støder mod øst op til parcelhuse, som ligger ved Møllevang. Preben Vestergaard oplyser, at indtægten fra salget blandt andet skal bruges til at modernisere perronerne ved stationerne mellem Skagen og Frederikshavn. De trænger til en renovering, og nogle af dem skal hæves for bedre at passe til banens nye Desiro-tog.