Nye boligerområder udlagt til fjernvarme selv om det er billigere med naturgas

Skagen Kommune vil måske forsøge at få varmeværket til at nedsætte tilslutningsafgiften

Energiselskaber 18. september 2002 08:00

SKAGEN: I både Skagen Kommunes overordnede varmeplan, som er gældende til 2012, og i et nyt projekt for udvidelse af fjernvarmeforsyningen i Skagen by, tages der udgangspunkt i, at nye boligområder i Skagen skal have varme fra Skagen Varmeværk, selv om det ville være billigere for husejerne at de nye boligområder blev udlagt til opvarmning med naturgas. En væsentlig årsag til, at man fra kommunens side vælger den dyrere fjernvarme er, at man mener, fjernvarmen er en sikrere forsyningskilde, fordi fjernvarmen ikke er bundet af en enkelt energikilde. Desuden spiller det også ind, at man ved at få udvidet fjernvarmens forsyningsområde har mulighed for at få Energistyrelsens tilladelse til at lade varmeværket aftage mere varme fra Skagen Forbrænding end det må i dag. I dag må varmeværket højst modtage 20.850 MWh varme fra forbrændingen, og det ser kommunen gerne udvidet til mindst 25.500 MWh og, hvis det er muligt, til så meget varme, som forbrændingen overhovedet kan producere. Teknik og miljødirektør Mogens Hust, Skagen Kommune, oplyser, at man hos Energistyrelsen har fået den besked, at der ikke er noget i vejen for, at man kan øge den mængde, forbrændingen må levere, til de 25.500 MWh, hvis der kan skabes enighed om det mellem forbrændingen og varmeværket. Deer er da også i et nyt projekt for varmeforsyning af to nye boligområder med ialt 205 grunde, ved de økonomiske beregninger taget udgangspunkt i denne mængde. De to nye boligområder, der er omfattet af projektforslaget, er et område med 25 grunde ved Toldergårdsvej og flere områder i Nordbyen. Det er et tæt-lavt boligområde ved Ankermedet Vest, et tæt-lavt boligområde ved Ndr. Mosevej, et åben-lavt område ved Odinsvej og et åbent lavt område i den vestlige del af nordbyen. Det ventes, at der i Nordbyen bygges ni boliger om år, så der bliver alt 180 i perioden frem til 2021. Ved Toldergårdsvej er der i projektet regnet med tre nye boliger per år indtil de 25 grunde er udnyttet. Af det projektforslag, som firmaet Rambøll har udarbejdet for Skagen Kommune, fremgår det, at fjernvarmeløsningen er dyrere for boligejerne, fordi Skagen Varmeværk har en meget høj tilslutningsafgift, og der lægges i projektet op til, at kommunen forsøger at få varmeværket til at nedsætte tilslutningsafgiften med et beløb, som modsvares af den forbedrede økonomi, det vil give varmeværket at få flere forbrugere. En sådan nedsættelse vil ikke gøre fjernvarmen lige så billig i drift, som naturgassen, men den vil mindske forskellen betydeligt. Med den nuværende tilslutningsafgift er forskellen på fjernvarme og naturgas beregnet til 3.139 kroner årligt - inklusiv moms. Hvis tilslutningsafgiften sættes ned, bliver forskellen på 1.743 kroner årligt. Rambøll har beregnet, at den årlige udgift til fjernvarme - inklusiv betaling af tilslutningsafgift til varmeværket, bliver på 19.365 kroner per bolig. Hvis boligen opvarmes med naturgas, bliver den årlige udgift på 16.226 kroner. Rambøll har beregnet økonomien for varmeforsyningen af de nye boligområder på flere områder. Set ud fra samfundsøkonomiske interesser er den billigste løsning, at lade de nye boligområder forsyne med fjernvarme samtidig med, at Skagen Forbrænding nedlægges. Det affald, der nu brændes på forbrændingen, skal i stedet køres til Reno-Nord. Denne løsning vil koste 88 millioner kroner over 20 år. Den model, som kommunen har som udgangspunkt, vil samfundsøkonomisk koste 121 millioner kroner over 20 år. Hvis man lader de nye boligområder forsyne med naturgas, er den samfundsøkonomiske udgift over 20 år 132 millioner kroner, og dermed er det den dyreste, selv om det er den billigste for den enkelte forbruger. Projetkforslaget for opvarmning af de 205 nye boliger i Nordbyen og Damstederen er netop sendt i høring hos de berørte parter, og det vil i denne sammenhæng sige Skagen Varmeværk og Naturgasselskabet Midt-Nord. Høringsfristen er fire uger, og først når man har hørt de eventuelle kommentarer fra varmeværket og Midt-Nord træffes den endelige beslutning om hvilken model, der skal vælges.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...