EMNER

Nye boliglån kan true økonomien

SDO-lån skaber ustabilitet

KØBENHAVN:Sandsynligheden for en finansiel ustabil fremtid er steget med de nyindførte boliglån - de særligt dækkede obligationer (SDO). Det øger risikoen for en nedsmeltning af økonomien som en sort skygge i horisonten, fremgår det af en analyse, gengivet på borsen.dk. En nyudgivet kandidatafhandling fra Copenhagen Business School om SDO-lån betegner SDO-reglerne for en ustabiliserende faktor for samfundet. Det skyldes ifølge den ene hovedforfatter, Mads Rømer Holm, at markedsrisikoen nu ligger hos bankerne og ikke hos obligationsejerne. SDO-reglerne forpligter bankerne til at supplere med den manglende kapital, hvis kundens belåning stiger ved prisfald på ejendommen. - Oplever banken, at den er nødt til at indskyde supplerende kapital, så kan den kapital ikke bruges til nye udlån. Det vil medføre, at banken vil indskrænke kreditvilkårene og dermed ikke være så villige til at udstede lån, forklarer Mads Rømer Holm. Han sammenligner med den nuværende subprime-situation i USA, hvor bankerne har indsnævret kreditten på grund af de store tab og en sprængt kreditboble. Og faren for nedsmeltning og finansiel ustabilitet kræver politisk indgreb. - Den selvforstærkende effekt er, at nu gør det ondt, så nu indskrænker vi kreditten. Det sætter samfundet lidt i stå, fordi bankerne er tilbageholdne med nye udlån. Der er ikke nogen danske politikerne, der har rygrad nok til at stå fast på, at vi ikke vil sætte samfundets stabilitet over styr, påpeger Rømer Holm. Afhandlingsforfatteren sætter spørgsmålstegn ved, om reglerne bag de nye SDO’er kan holde vand, hvis boligmarkedet fortsætter nedad. Ved et kollaps i markedet er Mads Rømer Holm dog ikke i tvivl om, at det gamle realkreditsystem er mere sikkert og samfundsstabilt end det nye SDO-setup.