Nye boligplaner på Lokesvej

Der er planer om at bygge otte boliger på et areal på Lokesvej i Brønderslev

Et flertal i Miljø- og teknikudvalget har sagt god for lokalplanforslaget, mens Ole Bruun (S) ikke ønsker boliger på området, men et grønt friareal for de eksisterende boliger på vejen. Byrådet skal tage stilling til, om lokalplanforslaget skal sendes i offentlig høring i otte uger. Lokalplanforslaget skal sikre, at boligerne kommer til at ligne de andre på Lokesvej. Den eksisterende bebyggelse på Lokesvej er opført i gul teglstensmur, grå gavlbeklædning og sort eternit tagbeklædning. Ydervægge skal fremstå som blank teglstensmur, men mindre bygningsdele og fremspring kan opføres af andre materialer. Ansøger ønsker at indføje "overvejende" samme farve eller materialevalg som den eksisterende bebyggelse på Lokesvej. Samtidig ønsker han bestemmelsen om ydervægsmateriale udvidet, så bebyggelsen kan opføres i enten blank murværk eller pudset mur; et ønske politikerne er parate til at efterkomme stik i mod forvaltningens anbefalinger.