Lokalpolitik

Nye boligprojekter i modvind

Naboer siger nej til nybyggerier i Hjallerup - udvalg skal nu træffe afgørelse

HJALLERUP:Modstanden blandt de fremmødte var udtalt, da Hjallerup Kulturhus torsdag aften dannede rammen om et velbesøgt borgermøde, hvor der på kommunens foranledning blev fokuseret på nye boligprojekter i Hjallerup by - for på dén måde at tage pulsen på de lokales vel- eller modvilje over for projekterne. Og modvilje var dét, der var mest af, og det gjaldt for både et planlagt nyt boligbyggeri på hjørnet af Algade og Østergade samt et ditto ved Ågade. Med hensyn til Algade/Østergade var der tale om et byggeri i fire etager fordelt over to boligblokke på hver sit hjørne, og her var det blandt de fremmødte, mulige naboer til nybyggeriet primært højden på bygningerne - 12 meter - der for alvor skabte bekrymring. - Det vil ligne en stor kaserne i et område, hvor der ellers kun er tale om boliger i maksimalt halvandet plans højde, bemærkede således én af de bekymrede naboer i forsamlingen. Hertil svarede arkitekten, Jørgen Frode Jensen, at en sådan bemærkning ikke er usædvanlig, men at der altid sker en byudvikling, der vil gøre, at også det øvrige byggeri i området vil udvikle sig, så de to boligblokke stille og roligt vil blive opfattet som en naturlig del af bybilledet. I strid med kommuneplan Dét argument kunne dog ikke overbevise den bekymrede nabo, og mødelederen, formand for teknik- og miljøudvalget Bendt Danielsen (Borgerlisten), påpegede da også, at boligprojektet i sin nuværende form vil være i strid med kommuneplanen, der i det nævnte område kun taler om boliger på maksimalt 8,5 meters højde. Der skal derfor en dispensation til fra kommunens side for at få nybyggeriet realiseret, og på et spørgsmål fra byrådsmedlem Peer Thisted (S) om, hvorvidt man eventuelt kunne reducere projektet fra de planlagte 44 boliger til 22, var svaret fra Jørgen Frode Jensen et klokkeklart nej. På et andet spørgsmål fra Olaf Sørensen, om byggeriet kunne reduceres til kun at være i tre etager, kunne arkitekten ikke give et entydigt svar - ud over at bemærke, at man fra bygherrens side ville være ked af at kappe den øverste etage af, fordi der her skulle være tale om letsælgelige, store penthouse-boliger. Nej tak - igen Med hensyn til det planlagte Ågade-byggeri var der tale om et projekt på 13 et-plans andelsboliger, og efter at ejeren af det pågældende jordområde, Peter Holm, havde præsenteret projektet, stod det hurtigt klart, at dette projekt vil få svært ved at nyde fremme. - Det her projekt er groft sagt identisk med det sidste. Der er kun tale om en etage mindre, og indsigelserne vil ved det her projekt være lige så massive som sidste gang, sagde således én af de skarpeste modstandere af Ågade-projektet, Frank Sørensen, der selv bor i Ågade. Han var også blandt dem, der tidligere i år protesterede imod et andet planlagt boligprojekt - i to etager - ved Ågade, og de protester fik dengang treknik- og miljøudvalget og senere byrådet til at skrinlægge dette projekt. Men Frank Jensen pegede også denne gang - ligesom mange andre i området - på, at et nybyggeri i det pågældende område vil skade deres huse, fordi der er tale om et vådområde i konstant bevægelse, og selv om Peter Holm slog fast, at Frank Jensen & Co. ikke havde grund til bekymringer, så prellede disse argumenter af på de protesterende, der igen og igen fastslog, at der ikke nogen mening at bygge i det pågældende område - både på grund af de forventede skader på nabohusene, men også fordi et nybyggeri dér vil skabe trafikale problemer i området. Med i overvejelserne Andre igen pegede på, at et nybyggeri ved Ågade ville skade dyrelivet i området, mens der blandt de fremmødte også fremkom ønsker om, at man fra kommunens side i stedet satsede på at bevare de grønne områder i byerne - og på at gøre dem offentligt tilgængelige. Med meldingerne fra de fremmødte på borgermødet vil teknik- og miljøudvalget nu tage politisk stilling til, om de nævnte boligprojekter skal have mulighed for at nyde fremme. Det skal i første omgang ske ved, at man i udvalget beslutter, om der skal udarbejdes lokalplanforslag for de to områder, og siger man i udvalget ja til det, vil disse forslag blive sendt ud i en otte uger lang offentlig høringsfase. Afgørelserne med hensyn til de boligprojekters umiddelbare fremtid træffer teknik- og miljøudvalget på det næstkommende udvalgsmøde 1. oktober, hvorefter også byrådet en uge efter siger enten ja eller nej til at lade et af de to eller begge projekter leve videre i en mulig høringsfase.