Nye boringer giver masser af rent vand

THORSHØJ:Borgerne i Thorshøj har længe døjet med fortiden synder i form af forurenet drikkevand i hanerne. Gentagne prøver viste, at grænseværdierne for pesticider var overskredet, hvilket kunne tyde på, at sprøjtegift, der blev brugt på markerne for mange år siden, er nået gennem jorden og ned til grundvandet. Thorshøj Vandværk bad myndighederne om lov til at foretage prøveboringer uden for byen. Rent vand Resultatet fra de to første prøveboringer vækker stor glæde i vandværkets bestyrelse. Råvandet fra de to boringer viser sig nemlig at have en tilfredsstillende kvalitet. Vandet er dog endnu ikke ude i forbrugernes haner. Værket skal have vandet gennem et filteranlæg, og amtet har givet tilladelse til, at værket etablerer et sådant anlæg. Når det er sket, skal der tages nye prøver, og viser de sig under diverse grænseværdier, sendes vandet så omsider ud til forbrugerne.

Forsiden