Trafikulykker

Nye bump sikrer mod høj fart

Nordjylland Amt lyttede efter beboere i Bredgade og på Aggersundvej i Løgstør

De nye bump er netop taget i brug. foto: grete dahl

De nye bump er netop taget i brug. foto: grete dahl

LØGSTØR:Nordjyllands amt har lyttet efter højlydte protester fra borgerne i Bredgade og Aggersundvej i Løgstør, der gennem flere år har klaget over alt for høj hastighed ved indkørslen til Løgstør. Amtet har netop færdiggjort hastighedsdæmpende vejbump ved indkørslen til Løgstør fra Aggersund. Der er etableret to slags bump. Fra Aggersundsiden er der anlagt to såkaldt hævede flader, mens der på hver sin side af udkørslen fra Aalborgvej er anlagt pudebump. Oftets bruges der sinusbump, men her er bumpene gennemskåret af kørespor, så chaufførerne i f.eks. lastbiler ikke bliver generet af bumpene, mens personbiler ikke kan ”nå over”. De må i stedet køre over bumpene. Mens pudebump ikke ret ofte bliver benyttet i det nordjyske, så bliver de ofte anvendt i Københavnsområdet. Det har været et stort problem at opfylde borgernes ønsker om hastighedsdæmpende foranstaltninger, fordi husene ligger så tæt på vejen. Amtet har frygtet for sætningsskader på husene i gaderne på grund af den tunge trafik. Der har været talt om mulighed for indsnævringer, men det er vejen for smal til. Så derfor har amtets vejkontor sammen med Løgstør Kommune og kommet frem til den valgte løsningsmodel.