Lokalpolitik

Nye butiksarealer trods nej til mange

Politikerne bestemmer og ikke discountkæder og entreprenører

AALBORG:Det er hverken discountbutikker eller entreprenører, der skal bestemme, hvordan Aalborgs byplanudvikling skal forme sig, men derimod byrådet. Det blev slået fast, da teknisk udvalg i går gennemgik hovedstrukturen i planlægningen, og det endte med, at forvaltningens indstillinger følges. Det bliver nu byrådet, der skal tage endelig stilling til udviklingen. Det sker på mødet 13. juni. Det betyder, at mange butikskæder får nej til deres ansøgninger om placeringer som omtalt i NORDJYSKE Stiftstidende i går. Men alligevel ender hovedstrukturen med, at detailhandelen udvides med 25.000 kvm. Udvidelsen er et udtryk for, at Aalborgs politikere ikke er imod udvikling, men man vil blot gerne have lov til at bestemme, hvor den sker. På et punkt var udvalgets medlemmer direkte uenige, nemlig om placeringen af et nyt butikscenter ved Aalborg Træ & Finér på Østre Allé. De to Venstre-medlemmer, Signe Friis og Kjeld Lundgaard, samt Sigvart Sigvartsen (S) gik ind for et nyt butikscenter på stedet, mens Luffe Horndal (S), Preben Pedersen (R) og Henrik Thomsen (SF) vendte tommelfingeren nedad under henvisning til, at området ikke kan komme ind under begrebet aflastnings- eller bydelscenter. - Jeg er enig med borgmester Henning G. Jensen (S) om, at der ikke er nogen grund til at samle på nederlag, siger rådmand Henrik Thomsen med henvisning til risikoen for at blive underkendt længere oppe i systemet i Landsplanafdelingen i Miljøministeriet. For at varetage sine rådmandsforpligtelser er det imidlertid værd at bemærke, at Henrik Thomsen stemte imod sit eget partis indstilling til hovedstrukturen. Venstre Signes Friis var imidlertid også imod, men ud fra en ganske anden begrundelse. Hun satser på de liberale kræfter og mener, at butikshandelen skal have frit slag til at udvikle sig. - Men sådan er lovgivningen desværre ikke, siger hun og mener, at strukturplanen er udtryk for planøkonomi.