Nye byggeopgaver på vej Læs i dag om kommende byggeprojekter i Hilllerød, Ishøj, Ringsted, Jystrup, Nyborg, Randers, Frederikshavn, Brønderslev, Støvring og Terndrup

Redigeret af Charlotte Westh

REGION HOVEDSTADEN

HILLERØD

Opførelse af boliger

Hillerød Byråd skal på sit næste møde, som er den 26. oktober, beslutte, om Kommuneplantillæg 20 og Lokalplan 421 for etageboliger ved Slangerupgade skal godkendes og fremlægges til offentlig høring.

Hovedformålet med kommuneplantillæg 20 og lokalplanforslag 421 er at give mulighed for at fortætte Hillerød med etageboliger inden for stationsnærhedszonen. Lokalplanen muliggør byudvikling af Slangerupgade 61-65 samt 62. Slangerupgade 61-65 ligger i dag hen som opmagasineringsplads og Slangerupgade 62 er en nedlagt tankstation.

Byudviklingen skal foregå som en etape 3 og 4 af lignende byggerier på Slangerupgade 65, hvor første etape allerede er opført, og hvor der er givet byggetilladelse til etape 2. Etape 3 og 4, som lokalplanforslaget vedrører, kan bygges i en lignende arkitektur, som er et traditionelt teglbyggeri med saddeltag og med altaner og kviste. Der gives i lokalplanområdet mulighed for at opføre byggeriet højere end i de første to etaper, sådan at der kan bygges i henholdsvis tre en halv og fire etager.

HILLERØD

Udbygning af Frederiksborg Byskole

Der er udarbejdet en helhedsplan for Frederiksborg Byskole med to forskellige scenarier for udbygning/renovering af skolen. Hillerød Byråd har valgt at gennemføre scenarie 1, som tager udgangspunkt i at etablere tre klassetrinshuse via totalrenovering og udbygning. Derudover renoveres hele skolen, så det sikres, at den lever op til indeklimatiske og akustiske krav til moderne skolebyggeri.

Arbejdet skal i gang næste år, og der er derfor nu brug for at få frigivet penge til prækvalifikation, totalrådgiverudbud, byggeprogram med videre.

Byrådet har sagen på dagsordenen den 26. oktober, hvor direktionen indstiller, at der anlægsbevilges en mio. kroner af det afsatte rådighedsbeløb.

ISHØJ

Hjemløseboliger

Center for Socialservice i Ishøj Kommune har udarbejdet en ansøgning om tilskud til etablering af seks permanente boliger og et fælleshus til udsatte hjemløse Ishøjborgere, og den er blevet godkendt af Ishøj Byråd, som også har sagt ja til, at indarbejde projektet i næste års budget.

REGION SJÆLLAND

RINGSTED

Opførelse af sundhedshus

Ringsted Kommune har sit budget for 2017 på plads.

I budgettet er der blandt andet afsat 15 mio. kroner til vedligeholdelse af kommunens folkeskoler og seks mio. kroner til ombygning af faglokaler til det nye fag håndværk og design. Der afsættes også yderligere fem mio. kroner til et nyt sundhedshus samt ekstra fem mio. kroner til udviklingen af Ringsted Sportscenter.

JYSTRUP

Opførelse af depotbygning og remise

Sporvejshistorisk Selskab har bedt Ringsted Kommune stille garanti for et lån på 10 mio. kroner til opførelse af en depotbygning og en remise på Sporvejsmuseet Skjoldenæsholm. De to bygninger er anden etape af et større byggeri på museet.

Ringsted Byråd har besluttet at stille garanti for et lån på 10 mio. kroner på en række betingelser - blandt andet, at Sporvejshistorisk Selskab hæfter for lånet, og at vedtægtsændringer i foreningen i garantiperioden kan godkendes af Ringsted Kommune.

REGION SYDDANMARK

NYBORG

Opførelse af 16 plejeboliger

Nyborg Byråd har godkendt anskaffelsessummen (skema A) på opførelse af udbygning af Vindinge Landsbycenter 1, Nyborg, som AB Sprotoften er bygherre på.

Byrådet har tidligere besluttet, at Vindinge Landsbycenter, som er opført i 2003, skal udbygges fra 24 til 40 pladser med 16 nye plejeboliger på hver 75 kvm. Servicearealerne ombygges og udvides med cirka 200 kvm, og derudover etableres der rekreative udeopholdsarealer samt parkerings- og cykelparkeringsfaciliteter centralt for hele plejecentret.

AB Sprotoften ejer i forvejen grunden, og de 16 boliger opføres som almene ældreboliger.

Projektet udbydes som totalentreprise i underhåndsudbud.

REGION MIDTJYLLAND

RANDERS

12.600 kvm erhvervsbyggeri

Miljø- og teknikudvalget har sagt ja til at udarbejde lokalplan for Hadstenvej 3, hvor en ansøger ønsker at få mulighed for at opføre cirka 12.600 kvm byggeri til erhvervsformål.

Lokalplanen skal give mulighed for byggeri til erhvervsformål i form af lettere industri, service-, lager- og værkstedsvirksomhed samt administration.

REGION NORDJYLLAND

FREDERIKSHAVN

Indretning af boliger i tidligere skole

Frederikshavn Boligforening ønsker at erhverve Ørnevejens skole med omkringliggende arealer med henblik på at indrette 35 almene familieboliger i skolebygningen og opføre nyt boligbyggeri i form af fire punkthuse omkring skolen. Der ønskes opført tre punkthuse på fem etager med samlet 60 lejligheder og et punkthus på otte etager med samlet 32 lejligheder. I alt forventes området at komme til at indeholde 127 lejligheder, når det er fuldt udbygget.

Anvendelsen af Ørnevejens Skole og arealer til boliger kræver ny planlægning med foroffentlighedsfase. Foroffentlighedsfasen indledes i dag og fortsætter frem til 2. november, hvor idéer og forslag skal være Frederikshavn Kommune i hænde.

BRØNDERSLEV

Sikring af porte

Brønderslev Kommune har af Arbejdstilsynet fået to påbud til udbedring ved Materielgården, Spejlborgvej 9, Brønderslev. Materielgården har fået påbud om at sikre 38 manuelt betjente porte med fjederbrudsikring eller anden tilsvarende sikring, der forhindrer portbladet i at falde ned ved havari af en eller flere fjedre.

Bygningsafdelingen foreslår, at der bliver monteret fjederbrudsikring og massive aksler på 28 manuelle porte samt udskiftning af 10 manuelle porte til eldrevne porte.

Desuden er der givet påbud om indretning af revisionsgraven på værkstedet sikkerhedsmæssigt fuldt forsvarligt, så der er flugtvejsmuligheder.

Brønderslev Byråd frigav forleden 180.000 kroner af anlægsbudgettet til forbedring af sikkerheden ved Materielgården.

STØVRING

Opførelse af boliger

Rebild Byråd har vedtaget Lokalplan nr. 301 og kommuneplantillæg nr. 25 endeligt for et område ved Linde Alle i Støvring endeligt.

Lokalplan nr. 301 erstatter den eksisterende lokalplan nr. 203, som giver mulighed for at opføre etageboliger. Efter ønske fra grundejer giver lokalplan nr. 301 mulighed for etageboliger og/eller rækkehuse i stil med de rækkehuse, som er ved at blive bygget på resten af Linde Alle i Støvring.

TERNDRUP

Opførelse af rækkehuse og mindre parcelhuse

Rebild Byråd har vedtaget Lokalplan nr. 294 og kommuneplantillæg nr. 19 for boliger ved Terndrup Mølledam endeligt.

Lokalplanen giver mulighed for boliger i op til to etager som rækkehuse eller mindre fritliggende enfamilieshuse på mindre grunde.

Kommentarer


Anmeld kommentaren

Giv redaktøren besked, hvis du synes indholdet virker forkert.

Anmeld kommentaren

Redaktøren er underrettet og vil kigge nærmere på indlægget.