Ungdomsuddannelser

Nye chefer på handelsskole

Skal holde styr på ungdomsuddannelserne

FREDERIKSHAVN:Efter seks år som uddannelseschef for Frederikshavn Handelsskoles hg-afdeling, er Tommy Christensen (50) fra 1. september udnævnt til uddannelseschef for hhx-afdelingen, mens den hidtidige næstkommanderende på hg, Taus Ruggaard (39), fra samme dato overtager stillingen som uddannelseschef for hg. Chefskiftet sker, efter at handelsskolens hidtidige leder af Hhx, Erik Ærø, har valgt at gå på pension. Tommy Christensen, der er uddannet reg.revisor (HD), fortsætter samtidig som handelskolens vicedirektør, som han blev udnævnt til i år 2000. Tommy Christensen blev oprindeligt ansat som underviser på ungdomsuddannelserne og på merkonom-kurserne i 1988. Taus Ruggaard, der er civiløkonom, cand.merc, har været ansat på handelsskolen siden 1993. Først som underviser på hg- og merkonom-uddannelserne, og siden 1999 som uddannelsesleder på hg. Handelsskolens ungdomsuddannelser er efter en årrække med hg-afdelingen forlagt til Baldersvej fra dette skoleår atter samlet i Kirkegade og med i alt 700 elever. Den kommende reform af ungdomsuddannelserne programsat til 2005 har allerede givet sig udslag i tilbud om to nye gymnasiale forløb på handelsskolen, dels Young Enterprise-klassen med fokus på innovation og iværksætteri, dels Jean Monnet-klassen, hvor Europa historisk, sprogligt og kulturelt er sat i centrum. Den tre-årige hhx har i år haft en flot tilgang med 153 og det er næsten 40 flere end sidste år. Der er nu 450 elever fordelt på de tre årgange. På de et-årige studenterklasser har der derimod været en mindre tilbagegang, men såvel Ungarn-klassen som den almindelige klasse er oprettet også i år med hver et par pg tyve elever. På hg-afdelingens to årgange er der 220 elever.