Nye cykelstier snart klar til brug

Lodsejerklager og ændrede midterheller har forsinket anlægsprojektet

HAVERSLEV:Om fire til seks uger forventer Nordjyllands Amts entreprenørafdeling at afslutte arbejdet med at anlægge cykelstier langs begge sider af Roldvej på den 7,3 kilometer lange strækning fra rundkørslen i Haverslev øst til Rold by. - På grund af indsigelser fra lodsejere og efterfølgende projektændringer blev indledningen på anlægsarbejdet stærkt forsinket sidste efterår, forklarer Stig Winneche, amtets tilsynsførende på projektet. Indsigelser betød blandt andet, at der skulle etableres et ekstra helleanlæg i midten af vejen i udkanten af Ladelund mod øst for at dæmpe trafikken. Under anlægsarbejdet har amtets vejkontor fået et brev fra en lodsejer, der har ønsket yderligere fartdæmpning gennem Ladelund. - Vi har haft et møde med politiet som øverste vejmyndighed om dette forslag. Men da Roldvej er fødevej til motorvejen og færdselsåre for store lastbiler og skovvogne helt op til 22,5 meters længde, har politiet afslået at betegne Ladelund som en bymæssig bebyggelse med en maksimal tilladelig fart på 50 kilometer, påpeger Stig Winneche. Afslaget fra politiet har fået amtets vejkontor til at ændre udformningen af to af de tre planlagte midterheller for at dæmpe farten, nemlig den på toppen af Roldvej i Ladelund og den anden tæt på motorvejen. - Meget snart præsenterer vi vores projektændring for Hobro Politi og regner med at få de nødvendige tilladelser til udførelsen med retur, tilføjer Stig Winneche. Blød bund ved slottet Ud over ændringerne med antal og udformning af midterheller på Roldvej har amtets vejfolk kun stødt på en mindre overraskelse under anlægsarbejdet, nemlig ekstra meget blød bund på strækningen forbi slottet. - Vi vidste på forhånd godt, der var blød bund i engområdet. Af samme grund placerede vi efter nøje beregninger på forhånd en en meter høj jorddynge ovenpå som forbelastning for at presse vandet ud af tørvelaget. Det sank 70 centimeter og fik noget af den eksisterende asfaltvejbelægning på stedet til at skride ud, så vi måtte forstærke Roldvejens opbygning med en fibertexdug, forklarer Stig Winneche. Cykelstier til 12,5 mio Inklusiv de nødvendige ekspropriationer af jordarealer og tilhørende papirarbejde har arbejdet med at anlægge de to cykelstier mellem Haverslev og Rold kostet amtet omkring 12,5 mio kroner. I løbet af kort tid går et nyt arbejdshold fra amtets entreprenørafdeling i gang med at etablere cykeltstier på en to kilometer lang strækning fra Jyllandsgade i Haverslev ud til omfartsvejen og videre til rundkørslen ved den gamle Viborg Landevej A 13. Arbejdet forventes afsluttet til jul, og dermed kan der cykles fra Aars til Arden by, i alt cirka 21 kilometer.