Nye danefæ til salg

Thisted Museum sælger vikingetids-fund fra Skjoldborg og Nors - dog kun i kopi

Mu­se­ums­med­ar­bej­der Hel­ga Jen­sen præ­sen­te­rer Thi­sted Mu­se­ums ko­pi­er af fund fra Skjold­borg (til ven­stre) og Nors. Foto: Klaus Mad­sen

Mu­se­ums­med­ar­bej­der Hel­ga Jen­sen præ­sen­te­rer Thi­sted Mu­se­ums ko­pi­er af fund fra Skjold­borg (til ven­stre) og Nors. Foto: Klaus Mad­sen

Et smykke fra Thys oldtid har været en populær souvenir hos både lokale og tilrejsende gæster på Thisted Museum, siden museumsbutikken sidst i 1990’erne begyndte at sælge lokale kopismykker. Nu er sortimentet udvidet med kopier af to smykker fra vikingetiden, fundet inden for det seneste år i henholdsvis Skjoldborg og Nors. Begge fundene er blevet erklæret for danefæ, og de to små bronzesmykker er derfor på vej til Nationalmuseet. Thisted Museum håber på et senere tidspunkt at få fundene ”i depot”, men allerede nu kan museets gæster altså se - og købe - kopier af smykkerne i museumsbutikken, Fundet fra Skjoldborg er en broche i typisk vikingetidsstil. Motivet er et firbenet dyr i kamp med en slange, meget lig et andet smykke, som for nogle år siden blev fundet i Sjørring. Fejlstøbning Men smykket fra Skjoldborg har formentlig aldrig været i brug. I hvert fald mener eksperter at kunne fastslå, at der er tale om en fejlstøbning, fordi der mangler mellemrum mellem nogle af figurens båndslyngninger, fortæller museumsinspektør Jens-Henrik Bech. Som arkæolog er han glad for at have fået et mislykket smykke i hænderne. For det tyder på, at fundet er gjort i nærheden af det sted, hvor smykkekunstneren har haft sit værksted engang i 1000-tallet. I den kopi i sølv, som nu er til salg i museumsbutikken i Thisted, er ”fejlen” dog rettet. Hvad angår fundet fra Nors, er Jens-Henrik Bech omvendt meget sikker på, at det ikke er et lokalt arbejde. Det lille, cirkelrunde bronzesmykke med en halvædelsten i midten ligner nemlig meget nogle tilsvarende smykker fra det østlige England. Metaldetektorer Som det er tilfældet med mange andre stykker danefæ, der dukker op af den thylandske jord, er de to smykker fundet med metaldetektorerer af medlemmer af Thy-Mors Detektorforening. - Vi har et rigtig godt samarbejde med detektorforeningen. Det bygger på gensidig tillid, fordi vi ved, at medlemmerne afleverer alt, hvad de finder, fortælæler museumsinspektør Jens-Henrik Bech. De to fund er gjort på marker tæt på henholdsvis Skjoldborg og Nors Kirkeby, og i hvert fald hvad angår fundstedet i Nors er Jens-Henrik Bech sikker på, at der er mere at komme efter: Alt tyder på, at der har været en boplads på stedet. Men da der ikke er fare for, at de arkæologiske spor forsvinder, bliver den ikke gravet ud foreløbig. De to nye kopismykker er lavet af Peter Jensen - der i øvrigt er gift med museumsleder Jytte Nielsen. Det er også ham, der står for de øvrige lokale kopismykker. @Byli.9.special.bund: