Nye danske pengesedler på vej

1
Galleri - Tryk og se alle billederne.

Blandt andre Kunstneren Leif Kaths forslag til nye danske pengesedler kan i øjeblikket ses i Nationalbanken. Foto: Liselotte Sabroe/Scanpix

Nationalbanken har igangsat arbejdet med design af en ny dansk seddelserie, som skal afløse den nuværende serie fra 1997. Den første seddel forventes udsendt i 2009 og den sidste i 2012. Temaet for den nye seddelserie bliver danske broer og landskaber nær broerne eller detaljer fra disse landskaber. Temaet afspejler, at Danmark er et land omgivet af vand med broer, der binder danskerne sammen. Følgende broer er valgt: { Den gamle Lillebæltsbro { Knippelsbro { Dronning Alexandrines bro { Sallingsundbroen { Storebæltsbroen Broerne er valgt på baggrund af deres arkitektoniske forskellighed, og at de geografisk repræsenterer forskellige dele af Danmark. En række kunstnere udarbejder idéoplæg til den nye seddelserie, der vises i en udstilling i Nationalbankens forhal her i januar. Senere forventer Nationalbanken at kunne offentliggøre, hvilket idéoplæg, der vil blive arbejdet videre med. Den første seddel i den nye serie bliver 50-kronesedlen, som udsendes i 2009, mens serien afsluttes i 2013 med udsendelsen af en ny og mere sikker 1000-kroneseddel. Nye og bedre sikkerhedselementer bliver i disse år introduceret på pengesedler i en række lande. For at følge den teknologiske udvikling og til stadighed gøre det vanskeligere at forfalske sedler har Nationalbanken igangsat arbejdet med en ny seddelserie. Yderligere opgraderinger af den nuværende seddelserie vil ske på bekostning af seddelæstetikken, og gentagne ændringer af samme seddelserie kan skabe usikkerhed om, hvordan en ægte seddel ser ud. Større ændringer i seddelsikkerheden kommunikeres derfor bedst i forbindelse med en ny seddelserie.