Retspleje

Nye dommere på alle hylder

KØBENHAVN:Landets øverste domstol får et nyt ansigt på podiet, når nuværende statsadvokat Hanne Hesselbjerg Schmidt trækker i en dommerkåbe i Højesteret. Hanne Schmidt er i dag ansat ved Rigsadvokaten, men skifter med Justitsministeriets forventede godkendelse af indstillingen fra dommerudnævnelsesrådet plads, når Højesteret for fremtiden behandler sager i København. Ud over Schmidt er to dommerfuldmægtige og en advokat i samme ombæring indstillet til at blive landsdommere i Østre Landsret, mens en chefkonsulent fra Procesbevillingsnævnet i nær fremtid kan titulere sig byretsdommer ved Retten i Glostrup. /ritzau/