Velgørenhed

Nye donationer i foyeren

HJØRRING:Vendsyssel Kunstmuseum modtager jævnligt donationer fra kunstnere, enkeltpersoner og fonde. I den kommende tid viser museet en del af de værker, som man modtog i årene 2002 og 2003. Værkerne er udstillet i foyeren, hvor man straks møder et udvalg af 23 billedhuggerværker af kunstneren Gottfred Eickhoff. Her man man blandt andet se en variation af skulpturen ”Ibiza”, som en anden af museets kunstnere, billedhuggeren Gerda Thune Andersen, sad model til. Denne skulptur ejer museet også. Man kan se variationen i fuld størrelse i bronze i parken ved Herregården Odden i Mygdal, hvor Gottfred og Gerda Eickhoffs fond har deponeret den. Man kan også se to keramiske krukker af keramikeren Tove Anderberg, som museet modtog som gave i forbindelse med museets indvielse. På væggene kan man endvidere se selvportrætter af to af de kunstnere, som i det sidste år har lånt museets gæsteatelier. Det er et ønske, at kunstnerne som tak for lån skænker museet et selvportræt, som kan supplere den store samling af selvportrætter, som privatsamleren Erling Hansen testamenterede til Vendsyssel Kunstmuseum. Der er tre litografier af Mette Stausland og to selvportrætter af den færøske maler Bárdur Jákupsson, som var i atelieret for at male til den udstillingen ”Det vertikale Landskab”, der fra 2. april vises på museet. I foyeren har museets personale også ophængt et maleri af Ejler Bille, som museet har fået af Tove og Hans Birkdam. Det er helt specielt ved, at også bagsiden af maleriet er et maleri. Værkerne i foyeren er givet museet med støtte fra Augustinus Fonden, Ny Carlsbergfondet, C.L. Davids Legat for Slægt og Venner, donationer fra Gottfred og Gerda Eickhoffs Fond, fra private samt fra Det Grafiske Værksted Hjørring og Færøernes Grafiske Værksted.