Sønderby

Nye driftsledere

Driftsledere

Driftsledere

KLAR TIL LANDBRUGET: På Nordjyllands Landbrugsskole har følgende bestået eksamen som driftsleder: Øverst fra venstre: Frederik Berg, Erik Hvelplund, Lars Andersen, Ole Lassen, Poul Worsøe Jørgensen, Per Glerup, René Jørgensen, Henrik Jørgensen og Troels Bach. Midterste række fra venstre: Christian Birkbak, Ann Kristina Ringberg, Carsten Fenger, Jesper Davidsen, Joachim Andersen, Danny Christensen, Mathias K. Simonsen, Christian Andersen, Jeppe Sønderby Carina Pedersen, Kristine Larsen, Klaus R. Jensen, Kim N. Johansen, Mads Bjerregaard, Lisa Larsen, Camilla Plougmann og Jakob F. Andersen. Nederste række fra venstre: Peter Borup Thomsen, Jakob H. Thomsen, Steffen Sørensen, Anders Larsen og Christian H. Thomsen. Ikke med på billedet: Jesper B. Erlandsen.