Lokalpolitik

Nye energivenlige højhuse

Et flertal i økonomiudvalget synes, at det er en god ide at bygge landets højeste passivhuse på Bispetorv.

Sagen skal endeligt afgøres på byrådsmødet i næste uge. Det er Boligselskabet af 1964, som foreslår at rejse to højhuse på Bispetorvet. De to højhuse skal opføres som lejeboliger i almennyttigt boligbyggeri. - Tegningerne, som er medsendt forslaget, er ikke nødvendigvis de endelige. De er blot et foreløbigt udkast, understreger bestyrelsesformand, Jørgen Østergaard, fra boligselskabet. Kommunen skal efter reglerne om almennyttige boliger, indskyde 7 procent af grundkapitalen - det vil sige 6 millioner kroner. Kommunen finder pengene ved at sælge en del af Gasværksbakken til bygherren. Der foreslås bygget i alt 5.000 kvadratmeter boliger - 54 lejligheder. Højhusene bliver på henholdsvis syv og 10 etager. Højhusene bliver 26 m og 36 m over et skrånende terræn med parkering nedenunder. Hvis byrådet giver grønt lys forventes byggeriet begyndt næste år og begge højhuse forventes færdige i 2013. Der er en del lejligheder på 101 og 110 kvadratmeter. Økonomiudvalget har hastværk med at behandle sagen inden nytår, fordi både byggeregler og momsregler formentlig ændres i det nye år. - Efter nytår stiger kommunens indskud til 14 procent og der kommer formentlig moms på byggegrunde, siger borgmester Arne Boelt (S). Han mener, at projektet er godt. - Det bliver centralt placerede lejeligheder og det er i energirigtigt byggeri, siger Arne Boelt. - Samtidig er vi heller ikke blinde for, at det hjælper byggebranchens satsning på passivhuse og energirigtigt byggeri i en svær tid for branchen. Venstres og Socialdemokraternes medlemmer stemte for, mens Lokallistens Viggo Bilde og Knud Størup stemte i mod. SF's Bent Mikkelsen tog forbehold. Lokallistens Knud Størup siger nej af principielle årsager. - Vi har væltet almennyttige boliger rundt om i kommunen, fordi de ikke kunne lejes ud, siger Knud Størup. - Det er altså en uskik, at byrådet siger ja til at opføre nye almennyttige boliger, hvis private investorer ikke kan få et højhusprojekt med ejerboliger til at hænge sammen. Knud Størup henviser til, at projektet før finanskrisen var tænkt som ejerlejligheder. - Nu henvender man sig til kommunen, som så putter 6-7 millioner kroner i projektet. Det er en hovsaløsning, siger Knud Størup. - Vi må i byrådet, tage en snak om, hvad vi vil med de almennyttige boliger i kommunen. Knud Størup peger på, at ingen ved, om lejlighederne overhovedet kan lejes ud.