Lokalpolitik

Nye erhverv skal skabe liv på landet

EU-midler til etablering af andre virksomheder i tomme stalde

NØRAGER:Rundt omkring i Himmerland står der i lighed med resten af landet rigtig mange tomme staldbygninger. Men nu skal der med støtte fra EU gøres noget ved problemet med udnyttelse af ressourcerne, og i front for dette projekt står udviklingskonsulent Lars Haahr Jensen, Rørbæk Centret. Han har selv fostret idéen til at placere andre erhverv i de tomme staldbygninger. - Udgangspunktet er, at vi skal have udnyttet de mange ledige produktionsbygninger på primært gårdene og på samme tid skabe liv i landområderne. Støttemidlerne fra EU er fra deres Mål 2 program, der netop har til formål at skabe udvikling i landområder, påpeger Lars Haahr Jensen. EU har netop støttet projektet med 1,5 mio kroner i en to-årig periode frem til udgangen af 2006. Beløbet er dog bevilget til to sammenkørende projekter, hvor den anden halvdel af beløbet skal bruges til etablering af kultur- og naturprojekter i landdistrikter. Lokalt forsøgsprojekt Rammen for det ambitiøse forsøgsprojekt for de tomme staldbygninger bliver Leader + samarbejdet i Nordjylland-Vest, som omfatter de syv kommuner i Vesthimmerland og Han Herred: Nørager, Aars, Farsø, Nibe. Løgstør, Fjerritslev og Brovst. - Målet med projektet er at aktivere og understøtte de iværksættere, som har lyst til at etablere ny virksomhed inden for disse rammer. Her tænker jeg blandt andet på mindre håndværksvirksomheder, gårdbutikker, overnatningssteder, turisme og spændende nye typer af virksomheder. Eksempelvis inden for IT, der jo kun kræver en opkobling. Men generelt er de potentielle muligheder ikke specielt afgrænset, forklarer Lars Haahr Jensen. Rådgivning vigtigt For nye iværksættere er der mange faldgruber og forhindringer ved at etablere sig på landet, blandt andet finansiering og det at etablere virksomhed i landzone. - I dag falder disse iværksættere jo uden for de eksisterende rådgivningssystemer. Med vores projekt vil vi udvikle et målrettet rådgivningstilbud til dem på et meget tidligt tidspunkt. Det skal blandt andet ske ved afvikling af et fælles informationsmøde for interesserede i de syv kommuner mandag 28. februar på Rørbæk Centret, understreger udviklignskonsulenten. For en måned siden afviklede centret et informationsmøde med deltagelse af både banker, sparekasser og realkreditinstitutioner, repræsentanter for de syv kommuner, erhvervslivet og lokale landbocentre, hvor der generelt blev givet tilsagn om at ville støtte op om projektet. - Der er jo mange aktører i et projekt som denne, og et af de store problemer med nye erhvervsvirksomheder på landet er ud over den nødvendige finansiering den lovmæssige konflikt mellem by- og landzone. Så kravet for at tingene kan lykkedes er blandt andet en smidig sagsbehandling i de kommunale forvaltninger i de syv kommuner. De har jo siden september 2002 overtaget administrationen af Planloven i landzone fra Nordjyllands Amt, understreger Lars Haahr Jensen. Efter informationsmødet sidst i februar er det planen at etablere et netværk, hvor relevante rådgivere og kommunale embedsmænd ved et tæt samarbejde kan rådgive kommende iværksættere i de i øjeblikket mange overflødige produktionsbygninger i Vesthimmerland og Han Herred.