Nye EU-lande vil undtages for dioxingrænse

HVIDESANDE:De nye EU-lande Polen og de baltiske lande har bedt om at blive undtaget for EU's maximumsgrænse for indhold af det giftige stof dioxin i fisk. Samme grænse forhindrer danske fiskere i at fange og sælge østersølaks, som vejer over 4,4 kg. Indholdet af dioxin stiger med vægten af fisken. Sverige og Finland er også undtaget fra maximumgrænsen, så længe de selv spiser de dioxinholdige fisk og kun sælger dem på egne markeder. Den polske og baltiske undtagelse, som er på vej som forslag til kommissionen, skal også kun omfatte fisk til egne markeder. EU's fiskerikommissær Joe Borg, understreger over for Ritzau, at det langsigtede mål er, at fisken ikke bliver forurenet til fare forbrugerne. Undtagelser fra grænseværdier skal begrænses. Kommissæren kommer til Polen torsdag efter et besøg i Danmark mandag og tirsdag. - Fisk, som fanges i Østersøen har et højere niveau af dioxin end fisk fanget andre steder. Vi må finde en løsning, som ikke er baseret på undtagelser, men en på en så stor som mulig reduktion af dioxinniveauet, så det ikke er til fare for forbrugerne, siger Joe Borg. - I mellemtiden må vi tage midlertidige skridt, se på det enkelte hav og de erhverv, som påvirkes. Det må studeres grundigt. Hvis der skal tages beslutninger om undtagelser, skal de begrænses mest muligt, siger fiskerikommissæren, som samarbejder om sagen med kommissionens generaldirektorat for sundhed, der har hovedansvaret for dioxinindholdet i fisk. Fiskerikommissær Joe Borg besøgte en række fiskerihavne på den jyske vestkyst mandag og havde tirsdag Bornholm på programmet. Kommissæren har tidligere besøgt Spanien, Italien, Storbritannien og Frankrig for at få et førstehåndsindtryk af fiskeriet og industrien. Mandag var han i Esbjerg, hvor han blandt andet så det nye dioxinrenseanlæg, som fiskemelsfabrikken TripleNine har opført for 130 millioner kroner. Dioxin stammer fra luftforurening fra affaldsforbrænding. Direktøren for TripleNine, Nils Christian Jensen påpegede under kommissærens besøg på fabrikken, andelsvirksomheden selv - uden EU-støtte - har betalt for renseanlægget, altså modsat princippet om, at forureneren betaler. /ritzau/