Tyverier

Nye fælles krav om sikring

Nye sikringskrav for butikker og virksomheder træder i kraft 1. juli - hvor går tyvene så hen?

NORDJYLLAND:Forsikringsbranchen indfører nye regler, som skal sikre deres erhvervskunder yderligere mod tyveri. De nye regler betyder blandt andet, at virksomheder, der har for over 150.000 kroner i edb-udstyr, skal sikre sig mod tyveri ved at installere et alarmanlæg, som er godkendt af forsikringsbranchen. Hvis virksomheden ikke allerede har et. - Det handler grundlæggende om at nedbringe antallet af indbrud, siger Bo Balschmidt, teknisk chef i Forsikring & Pension, som er forsikringsbranchens erhvervsorganisation. Mode i indbrud For nogle virksomheder betyder de nye regler i tyveriforsikringen ingenting, mens mange vil opleve, at de skal revurdere deres nuværende ordning. De nye regler er en konsekvens af "..nutidens indbrudsmønster", som det kaldes i branchen. - Førhen var det andre dele af tømmerhandelen tyvene gik efter. I dag er det kontoret med edb-udstyr, forklarer Bo Balschmidt og uddyber, at tyvene måske gik helt forbi ejendomsmæglere førhen. Nu er der også værdifuldt edb-udstyr at hente der. For den enkelte virksomhed betyder det, at man skal gennemgå sit inventar. Derefter bliver man i sit forsikringsselskab indplaceret på det sikringsniveau, i forhold til den værdi virksomhedens inventar - eller varebeholdning - består af. For kravene til sikring af varebeholdning har også ændret sig. Afviste ordning De nye regler er en revidering af oprindelige fælles bestemmelser fra 1989. Dengang blev en fælles ordning mellem forsikringsselskaberne i første omgang afvist af konkurrencemyndighederne. Men Konkurrenceankenævnet gav forsikringsbranchen medhold. - Både de danske og europæiske konkurrencemyndigheder har godkendt ordningen. Og vi mener ikke, at vi har overskredet de principper, som vi har fået lov til arbejde med, siger Bo Balschmidt. Det handler altså generelt for branchen om at finde nogle minimumskrav, hvor efter det enkelte forsikringsselskab kan fastsætte præmien og stille yderligere individuelle krav til virksomheden. - Det betyder også, at det er med til at forbedre muligheden for at vandre fra selskab til selskab, uden at man bliver overrasket over nye højere krav, siger Bo Balschmidt. Lås døren Det er heller ikke nyt, at kunderne er blevet mødt med sikringskrav fra forsikringsselskabernes side. Bo Balsmidt kender flere forsikringsselskaber, der har stillet krav til sine kunder. I Nordjylland er man måske nok vant til, at man minimum låser dørene. Men det sker åbenbart ikke ofte nok. - Det er et ganske kollosalt problem. Tyvene opererer derude langt mere. Det mindste vi forlanger er, at der låses, siger Bo Balschmidt. Forsikringsbranchen har lavet aftaler med en række installatører, der kan installere alarmanlæg, fordi Forsikring & Pension blandt andet vil være sikre på uddannelsesniveauet i installatørvirksomheden.